Acasă > Social > Directorii de școli vor fi scutiți de unele atribuții

Directorii de școli vor fi scutiți de unele atribuții

Personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control poate beneficia și în 2015 de degrevare, adică de scutirea parțială de la efectuarea unor atribuții întrucât îndeplinește unele responsabilități specifice funcțiilor pe care le ocupă. Asta înseamnă că profesorii care ocupă funcții de conducere (director de școală, inspector etc.) și care nu vor mai putea să își țină toate orele de curs cuprinse în norma didactică vor fi pontați în continuare pentru activitățile manageriale. Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului Educației, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ, potrivit Legii educației naționale. Așadar, prin degrevare se înțelege posibilitatea exceptării personalului de conducere de la obligația efectuării normei didactice de predare, în condițiile prevăzute de normele metodologice. Directorii unităților de învățământ beneficiază de degrevarea numărului de ore alocate normei didactice, fără reducerea programului normal de lucru, așa cum precizează și textul de lege. Așa că, deși nu vor mai ține toate orele, aceștia vor avea restrângerea de normă pentru a putea aloca mai mult timp activităților administrative ce țin de conducerea respectivei unități școlare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.