marți, 22 septembrie 2020
Acasă > Comunicate > 1 iunie 2014, ultima zi pentru plata taxei de promovare a turismului

1 iunie 2014, ultima zi pentru plata taxei de promovare a turismului

Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii din Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă că 1 iunie 2014 este ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei pentru promovarea turismului.

Operatorii economici care încep desfăşurarea activităţilor economice sau cei care care obţin/vizează autorizaţia de funcţionare/avizul program funcţionare, respectiv autorizaţia pentru ocuparea temporară a domeniului public după această dată au obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii/obţinerii documentelor de autorizare. În cazul imobilelor dobândite după împlinirea termenului scadent, declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii.

Menţionăm că neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine majorări de întârziere în cuantum de 2% pentru fiecare lună sau fracţie de lună.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.

Conform prevederilor legale în vigoare, contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Precizăm că taxa se poate achita numerar la ghişeele agenţiilor fiscale ale SPIT Constanţa sau prin virament bancar în contul RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa, beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal 4785631.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *