Acasă > Social > 31 august, ultima zi pentru vizarea carnetelor de rentier agricol

31 august, ultima zi pentru vizarea carnetelor de rentier agricol

Pentru a obține renta viageră pe anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte până pe 31 august 2015 inclusiv, la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în vederea vizării carnetelor de rentier aricol, potrivit APIA. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri autentice. Rentierul trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractual de arendare, actul de identitate în original al rentierului agricol, document coordonate bancare, decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II, în original şi în copie. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2015, moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *