duminică, 20 septembrie 2020
Acasă > Administratie > Acte normative, pe agenda ședinței de Guvern

Acte normative, pe agenda ședinței de Guvern

INFORMAȚIE DE PRESĂ privind actele normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 19 august, ora 11.00

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru ocuparea Forței de Muncă

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ privind înființarea Inspectoratului de Stat în domeniul Asistenței Sociale

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții ‘CNI’ SA

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de inundații din județele Vâlcea, Mehedinți și Gorj

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutor umanitar intern urgență, cu titlul gratuit, pentru protecția populației afectate de inundații din județul Olt

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în luna iulie 2014 în județul Harghita

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare și achiziția de mobilier la Maternitatea Spitalului de Urgență Sf. Pantelimon București

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ‘ROMAERO’ S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ‘AVIOANE’—S.A. CRAIOVA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea în domeniul Agriculturii, semnat la București, la data de 22 noiembrie 2013

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești și trecerea unei părți a acestuia din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Agenției de Plăți și intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Ialomița

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială Electrocentrale București S.A, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1032/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 ‘Regulament-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local’ la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava

14. PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții

‘LEA 400 kv de interconexiune Reșița (România) — Pancevo (Serbia)’

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Naționale Cultul Eroilor ‘Regina Maria’ ca fiind de utilitate publică

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar al unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Poliție al județului Iași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Poliție al județului Iași, în administrarea Ministerului Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil situat în comuna Lerești, județul Argeș, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Lerești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Lerești și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Regatul Spaniei

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Educației Naționale din România și Fondul pentru Dezvoltare Științei și Tehnologiei din Republica Arabă Egipt

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind modificarea și completarea Convenției Generale între Ministerul Internelor și Reformei Administrative din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare și finanțare a Școlii de Aplicație pentru Ofițeri ‘Mihai Viteazul’ a Jandarmeriei Române, semnată la București la 22 august 2008

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de colaborare culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Kenya

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate

6. MEMORANDUM cu tema: Negocierea revizuirii Convenției Consiliului Europei pentru protecția persoanelor cu privire la procesarea automată a datelor personale, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea creșterii numărului de personal efectiv prevăzut la sfârșitul anului 2014 și a cheltuielilor de natură salarială în anul 2014 față de cele realizate în anul 2013, urmare a creșterii numărului mediu de personal la Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., filială a C.N. ROMARM S.A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *