Acasă > Administratie > Angajări pentru mai multe posturi în administraţia Năvodari

Angajări pentru mai multe posturi în administraţia Năvodari

Primăria oraşului Năvodari, judetul Constanta, organizează în perioada: 23.04.2012 – 25.04.2012, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante: în cadrul Directiei Asistenta Sociala, la Cresa nr. 20 un post de infirmiera, condiţiile de inscriere şi participare la acest concurs fiind: studii generale, cu contract de munca pe durata determinata, în acelaşi departament urmând a fi organizat concurs şi pentru ocuparea unui post de asistent medical debutant, studii postliceale. De asemenea, în cadrul Serviciului Gospodarie Comunala, Compartiment Reparatii Intretinere se face angajări pentru două posturi de muncitor calificat, tr.prof. III, studii generale şi un post de muncitor calificat, tr.prof. IV, studii generale;

Potrivit organizatorilor, concursul va consta intr-o proba practica eliminatorie si interviu pentru posturile de infirmiera si de muncitori, precum şi o proba scrisa si interviu pentru postul de asistent medical debutant. Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Navodari, astfel după cum urmează: 23.04.2012, la ora 10.00 – proba practica eliminatorie, pentru posturile de infirmiera si de muncitori; pe 23.04.2012, de la ora 13.00 – proba scrisa pentru postul de asistent medical debutant, iar pe 25.04.2012, de la ora 10.00 – interviu pentru toate posturile.

Pentru cei interesaţi, dosarele de înscriere la concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, la Biroul Resurse Umane al Primăriei Năvodari. Referitor la aceste angajări şi importanţa lor în contextul în care în administraţia există o nevoie foarte mare de personal, după disponibilizările dispuse de Guvern prin Ord. 63/2010, directorul Resurse Umane şi Relaţii Publice din Primăria Năvodari, Georgiana Ciocan precizează:

“Ca urmare a disponibilizărilor care au fost aplicate personalului din administraţie şi celelalte instituţii de stat, am rămas fără personal; ne-am limitat la numărul de posturi de care am dispus, însă volumul de muncă este foarte mare. Conform rd 63/2010 au fost daţi afară din acest sistem peste 100 de oameni, iar aceste posturi vacante nu rezolvă mare lucru”.

În aceste condiţii, cei care doresc să intre într-un sistem în care volumul de muncă este mare şi în care nici majorările salariale nu sunt trecute în lista priorităţilor guvernamentale – trebuie să ştie că actele necesare inscrierii la concurs, conditiile specifice de participare la concurs, bibliografia si tematica, sunt afisate pe pagina de internet  si la avizierul Primariei orasului Navodari. Adică, dosarul trebuie să contină următoarele documente: cererea de inscriere la concurs (formular de la Biroul Resurse umane), copia actului de identitate, copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice, copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, adeverinte care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; in cazul in care la data depunerii dosarului se da declaratia pe proprie raspundere, cazierul judiciar in original se va prezenta cel mai tarziu la data primei probe a concursului; adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, curriculum vitae. Actul de identitate, actele de vechime in munca si actele de studii se prezinta si in original.

ANUNT

Primăria oraşului Năvodari, judetul Constanta, organizează în perioada: 23.04.2012 – 25.04.2012, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

In cadrul Directiei Asistenta Sociala, la Cresa nr.20:

– 1 post de infirmiera , studii generale, cu contract de munca pe durata determinata;

– 1 post de asistent medical debutant, studii postliceale.

In cadrul Serviciului Gospodarie Comunala, Compartiment Reparatii Intretinere :

-2 post de muncitor calificat, tr.prof. III, studii generale ;

-1 post de muncitor calificat, tr.prof. IV, studii generale ;

Concursul va consta in:

-proba practica eliminatorie si interviu pentru posturile de infirmiera si de muncitori;

-proba scrisa si interviu pentru postul de asistent medical debutant .

Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Navodari, astfel:

-23.04.2012, la ora 10,00 – proba practica eliminatorie, pentru posturile de infirmiera si de muncitori;

-23.04.2012, la ora 13,00 – proba scrisa pentru postul de asistent medical debutant;

-25.04.2012, la ora 10,00 – interviu pentru toate posturile.

Dosarele de înscriere la concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, la Biroul Resurse Umane.

Relaţii la telefon 0241- 760353, int. 110, zilnic între orele:  9 – 12.

Actele necesare inscrierii la concurs, conditiile specifice de participare la concurs, bibliografia si tematica, sunt afisate pe pagina de internet  si la avizierul Primariei orasului Navodari.

Actele necesare inscrierii la concursul din perioada 23.04.2012 – 25.04.2012

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul din perioada 23.04.2012 – 25.04.2012

Tematica si bibliografia la concursul din perioada 23.04.2012 – 25.04.2012 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant, studii postliceale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *