ANUNT

Primăria oraşului Năvodari, judetul Constanta, organizează în perioada: 18.10.2011 – 21.10.2011, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
In cadrul Directiei Asistenta Sociala, la Cresa nr.20:
– 2 posturi de infirmiera; studii generale,
– 1 post de ingrijitoare; studii generale,
– 1 post de asistent medical principal; studii postliceale.
In cadrul Serviciului Gospodarie Comunala – Compartiment Reparatii, Intretinere:
– 1 post de muncitor calificat, tr.prof.II; studii medii sau generale,
– 1 post de muncitor calificat, tr.prof.III; studii generale,
– 2 posturi de muncitor necalificat; studii generale.
Concursul va consta in:
– proba practica eliminatorie si interviu pentru posturile de infirmiera, de ingrijitoare si de muncitori;
– proba scrisa si interviu pentru postul de asistent medical principal.
Concursul se va desfasura la sediul Primariei orasului Navodari, astfel:
– 18.10.2011, la ora 9,00 – proba practica eliminatorie, pentru posturile de infirmiera, de ingrijitoare si de muncitori;
– 18.10.2011, la ora 13,00 – proba scrisa pentru postul de asistent medical principal,
– 21.10.2011, la ora 10,00 – interviu pentru toate posturile.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până pe data de 20.09.2011, la Biroul Resurse Umane. Relaţii la telefon 0241- 760353, int. 110, zilnic între orele:  9 – 12.
Actele necesare inscrierii la concurs, conditiile specifice de participare la concurs, bibliografia si tematica, sunt afisate pe pagina de internet  si la avizierul Primariei orasului Navodari.

Actele necesare inscrierii la concursul din perioada 18-21.10.2011:
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina:
– cererea de inscriere la concurs (formular de la Biroul Resurse umane),
– copia actului de identitate,
– copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice,
– copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, adeverinte care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor,
– cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; in cazul in care la data depunerii dosarului se da declaratia pe proprie raspundere, cazierul judiciar in original se va prezenta cel mai tarziu pana la data primei probe a concursului;
– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate,
– curriculum vitae.
Actul de identitate, actele de vechime in munca si actele de studii se prezinta si in original.

Conditii specifice pentru inscrierea la concursul din perioada 18.10-21.10.2011:
Pentru posturile de infirmiera constituie avantaj experienta in activitatea de ingrijire si de supraveghere a copiilor;
Pentru postul de muncitor calificat, tr.prof.II, candidatii trebuie sa aiba calificare in meseria de lacatus mecanic si vechime in meserie de minim 5 ani;
Pentru postul de muncitor calificat tr.prof. III, candidatii trebuie sa aiba calificare in una din meseriile de: mecanic utilaje, zidar, zugrav, instalator, izolator lucrari speciale sau lacatus  mecanic si experienta in meserie una din meseriile mentionate de minim 2 ani;

Pentru postul de Asistent medical principal, studii postliceale:
– studii postliceale cu diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta, sau diploma de studii postliceale prin echivalere conform Hotararii Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postilceale sanitare,
–  5 ani vechime in specialitatea de asistent medical,
– sa fie membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu certificat de membru avizat pentru anul 2011 de OAMGMAMR,
– sa nu se gaseasca in vreunul din cazurile de incompatibilitate prevazute de art. 14 si art.15 din Ordonanta de Urgenta nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Gerneralisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania,
– sa prezinte o copie a asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul 2011,
– sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent  medical.

Pentru toti candidatii:
– varsta minima de 18 ani,
– stare de sănătate corespunzătoare dovedită prin adeverinţă medicală “apt de muncă”, fara restrictii;
– candidaţii nu trebuie să aibă  înscrieri în cazierul judiciar.

Tematica si bibliografia la concursul din perioada 18-21.10.2011 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal, studii postliceale:
Tematica:
I. Ingrijirea copilului in diferite perioade ale cresterii si dezvoltarii (A)
1. Ingrijirea nou –nascutului la termen, normoponderal, sanatos;
2. Ingrijirea nou nascutului cu risc crescut;
3. Ingrijirea prematurului;
4. Riscurile si prevenirea accidentelor in copilarie;
5. Asigurarea nevoilor de nutritie si metabolism ale copilului;
6. Alimentatia sugarului sanatos;
7. Alimentatia copilului mic, a prescolarului, scolarului si adolescentului;
8. Efectuarea vaccinarilor in cursul copilariei;
9. Ingrijirea nou –nascutului bolnav;
10. Ingrijirea copilului cu convulsii;
11. Ingrijirea copilului cu diabet zaharat;
12. Urgente in pediatrie;
II. Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos.(B)
1. Administrarea medicamentelor;
2. Sonde, spalaturi, clisme;
3. Recoltarea produselor biologice si patologice ;
4. Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale;
5. Evaluarea pulsului si a tensiunii arteriale;
6. Terapeutica insuficientelor respiratorii;
7. Bilant hidroelectrolitic;
III. Urgente medico-chirurgicale(C)
1. Insuficienta respiratorie acuta: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
2. Criza de astm bronsic: factori determinanti si predispozanti, simptomatologie, conduita de urgenta;
3. Hemoptizia: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
4. Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata (BPOC acutizata): simptome, masuri de urgenta;
5. Edemul pulmonar acut (EPA):
-Factori etiologici principali, manifestari clinice, conduita de urgenta,
-Tratamentul E.P.A. in functie de etiologie: cardiogen cu T.A. normala sau usor crescuta
-Tratamentul E.P.A.lezional (necardiogen)
6. Infarctul miocardic acut (I.M.A.);semne clinice, conduita de urgenta, ingrijirea in unitatile spitalicesti.
7. Encefalopatia hipertensiva acuta: tablou clinic, conduita de urgenta;
8. Angorul pectoral: cauze, simptome, atitudinea de urgenta, tratamentul de durata.
9. Colica biliara: cauze, simptomatologie, conduita de urgenta;
10. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.)
-cauze, evaluarea cantitatii de sange pierdut, simptomatologie, conduita de urgenta
11. Insuficienta renala acuta
-cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital, hemodializa (rinichiul artificial)
-dializa peritoneala, trecerea treptata la un regim dietetic.
12. Colica renala nefritica; cauze, simptomatologie, conduita de urgenta, conduita in spital.
13. Retentia acuta de urina: cauze – obstacole mecanice, simptomatologie, conduita de urgenta.
14. Starile comatoase: etiologia comelor, clasificarea in 4 grade, diagnosticul diferential, masurile de urgenta.
15. Coma de origine cerebrala;
-Coma vasculo-cerebrala provocata de accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Come de origine extracerebrala
-Coma diabetica, coma hipoglicemica
16. Accidente vasculare cerebrale (A.V.C.)
-Cauze, simptomatologie, ischemia cerebrala, hemoragia cerebrala, hemoragia subarahnoidiana
-Conduita de urgenta, conduita in spital.
17. Corpi straini auriculari: simptome, masuri de urgenta.
18. Corpi straini nazali: simptome, masuri de urgenta.
19. Hemoragia nazala: cauze, tablou clinic in epistaxisul benign, atitudinea de urgenta.
20. Corpi straini oculari: corpi straini conjuctivali si corneeni; simptomatologie si atitudine de urgenta.
21. Socul anafilactic: tablou clinic, conduita de urgenta;
22. Arsurile termice: ingrijirile acordate bolnavilor arsi;
23. Insolatia propriu-zisa, primul ajutor;
24. Inecul (submersia) ; inecul propriu-zis prin aspiratie de lichid (inecatul albastru)
-Inecul fara aspiratie de lichid (hidrocutare = inecatul alb)
-Inecul prin traumatisme, primul ajutor la inecati;
IV. Boli infectioase si epidemiologice (D, I)
1. Practica ingrijirii bolnavilor infectiosi;
2. Profilaxia bolilor infectioase: generalitati,
-Masuri antiepidemice in focar:
a) masuri indreptate impotriva izvorului de infectie
b) masuri pentru intreruperea cailor de transmitere
c) masuri pentru cresterea rezistentei organismului
d) masuri adresate factorilor epidemiologici secundari
3. Scarlatina, angina streptococica;
4. Rujeola;
5. Rubeola;
6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex
7. Tusea convulsiva;
8. Parotidita epidemica;
9. Gripa, viroze respiratorii;
10. Difteria;
11. Meningitele;
12. Encefalitele;
13. Pneumoniile;
14. Tuberculoza;
15. Toxiinfectiile alimentare si alte diarei infectioase;
16. Hepatitele acute virale;
17. Infectii stafilococice-septicemii;
18. SIDA
V.Traumatismele partilor moi si ale oaselor(E)
1. Leziuni traumatice inchise ale pieliisi partilor moi;
2. Contuzia;
3. Traumatismele tendoanelor;
4. Traumatismele vaselor;
5. Leziuni traumatice ale oaselor;
6. Entorsele;
7. Luxatiile;
8. Fracturile;
9. Ingrijirile preoperatorii;
10.Ingrijirile postoperatorii:
-ingrijirea postoperatorie in salon
-ingrijirea postoperatorie in sectia de terapie intensiva
-reechilibrarea hidroelectrolitica si nutritiv-energetica postoperatorie;
VI.Anemiile(F)
1.Anemia posthemoragica acuta;
2. Anemiile hemolitice;
3. Anemiile hemolitice cu defect genetic;
4. Anemiile hemolitice cu defecte dobandite;
5. Anemii prin tulburari in sinteza hemoglobinei;
6. Anemii prin tulburari ale sintezei nucleoproteinelor;
7. Anemia Biermer( pernicioasa);
8. Anemiile parabiermeriene;
9. Anemiile aregenerative sau aplastice.
10. Bolile de nutritie –Diabetul zaharat
VII. Nursing psihiatric (G)
1.Nursing psihiatric;
2.Ingrijirea in bolile afective
3.Ingrijirea in anxioase;
4.Ingrijirea in dependenta de droguri;
VIII. Ghid de nursing(H)
1.Afectiunile aparatului cardiovascular ;
2. Bolile aparatului digestiv;
3. Bolile aparatului urinar;

Bibliografie:
(A) C.Marcean; V.Mihailescu: Puericultura si pediatrie- Ed. R.C.R. Print 2004;( pag. 21-31, pag. 31-33, pag.33-47, pag. 81-87, pag. 112-132, pag. 132-145, pag. 145-148, pag. 148-151, pag. 174-193, pag. 339-344, pag. 407-416, pag. 482-491);
(B) F.Chiru; G.Chiru; L.Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos – Ed.Cison, 2001 (pag. 295-349,pag. 349-377, pag. 416-454, pag. 82-98, pag. 98-108, pag. 126-138, pag. 162-168);
(C) L.Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura medicala, Bucuresti 2001(pag. 17-25, pag. 25-27,pag. 29-31, pag. 33-34, pag. 36-39, pag. 42-45, pag. 48-49, pag. 78-82, pag. 85-88, pag. 95-100, pag. 104-113, pag. 113-116, pag. 116-120, pag. 120-123, pag. 123-128, pag. 128-137, pag. 234-236, pag. 236-237, pag. 243-247, pag. 253-256, pag. 269-272, pag. 373-380, pag. 383-384, pag. 386-390);
(D) C. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Ed.Info-team, 1999(pag. 77-84, pag. 84-93, pag. 107-144, pag. 151-159, pag. 165-175, pag. 181-192, pag. 217-224);
(E) S.Daschievici;M. Mihailescu: Chirurgie-Ed. Medicala, 2002 (pag. 353-368, pag. .531-578, pag. 613-640);
(F) C. Borundel: Manual pentru cadre medii – Ed.Medicala, 2000 (pag. 644-653, pag. 704-725);
(G) C.Oancea: Manual de nursing psihiatric-Ed.Vavila Edinf. SRL.Bucuresti, 2004 (pag. 358- 363, pag. 461-470, pag. 492-501, pag. 581-593);
(H) Gh. Nicolae; M.Timofte; V.Gherghina; L. Iordache;- Ghid de nursing O.A.M.M.R, 2006.(pag. 86-93, pag.113-127, pag. 146-164);
(I) Ordinul M.S. nr.916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
(J) Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si moasei din Romania – 2005;
(K) Ordonanta de Urgenta Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *