Acasă > Legislatie > Ce obligatii fiscale ai de indeplinit pana luni, 26 martie

Ce obligatii fiscale ai de indeplinit pana luni, 26 martie

Aproximativ 10 obligatii fiscale au termen de indeplinire pana luni, 26 martie, potrivit informatiilor prezentate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Printre acestea se numara atat plati de impozite sau contributii, cat si depunerea unor formulare fiscale importante. De obicei, aceste obligatii trebuie indeplinite pana in data de 25 a lunii, insa, in martie, aceasta zi este duminica, zi nelucratoare, ceea ce inseamna ca termenul se amana pana la prima zi lucratoare, si anume luni, 26 martie.

1) Platile anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2012

Efectuarea platilor se face de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform art. 71 din Codul fiscal.

2) Contributia de asigurari sociale de sanatate (prima rata)

Se plateste de catre contribuabilii prevazuti la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e), si anume:
a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

3) Impozitul retinut la sursa in luna februarie

Se plateste de catre platitorii de urmatoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuala;
b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu genereaza o persoana juridica.

4) Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100)

Se depune pana la 26 martie lunar de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF nr. 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. sau la alte termene de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.

5) Impozitul pe profit pentru anul 2011

Se raporteaza (in formularul 101) si se plateste pana la 26 martie de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit, cu exceptia celor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b).

6) Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112)

Se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente. De asemenea, formularul trebuie depus si de catre institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

7) Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania (Formular 224)

Se depune pana in 26 martie de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

8) Decontul de TVA (Formular 300)

Se depune pana in 26 martie de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Formularul se depune lunar, trimestrial sau anual, in functie de caz (vezi instructiunile de completare din formular).

9) Decontul special de TVA (Formular 301)

Se depune pana in 26 martie de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

10) Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (Formular 390 VIES)

Se depune pana in 26 martie de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

11) Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (Formularul 394)

Se depune pana in 26 martie de catre:
a) persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA in Romania, obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.
Perioada de raportare a acestui formular este aceeasi cu cea pentru depunerea decontului de TVA.

Sursa: www.avocatnet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.