Ce procedura va urma Fiscul pentru a sterge penalitatile firmelor care isi platesc datoriile pana la finalul anului

  •  
  •  
  •  
  •  

Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala a publicat joi, in Monitorul 707, Ordinul privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 – ordonanta care a modificat Codul Fiscal si a reglementat si alte masuri financiar fiscale. Articolul IX din OG 30/2011 stabileste ca pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:
a) penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
b) penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.
Ordinul ANAF publicat joi stabileste ca prevederea de mai sus se aplica pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si transmise spre recuperare la ANAF.
Facilitatile fiscale se acorda pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Detaliat, conform Ordinului ANAF, este vorba despre:
a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2);
b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2).

Alin. 2., mentionat anterior, stipuleaza ca pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, si anume:
– daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 – 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
– daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Organele competente pentru acordarea acestor facilitati fiscale sunt ANAF si Autoritatea Nationala a Vamilor pentru obligatiile fiscale pe care fiecare dintre aceste autoritati le administreaza, dar si de directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, pentru obligatiile stabilite de acestea si transmise spre recuperare la ANAF.

Totusi, Ordinul ANAF precizeaza ca reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Ce inseamna obligatiile fiscale principale restante la 31 august 2011.

Ordinul ANAF arata ca prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se inteleg atat obligatiile fiscale care sunt individualizate in declaratiile fiscale ale contribuabilului depuse pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data, pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF, cat si obligatiile fiscale individualizate in inscrisuri care constituie titluri de creanta comunicate contribuabilului pana la data de 31 august 2011, pentru obligatiile fiscale stabilite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

De asemenea, actul normativ precizeaza ca prin dobanzi aferente obligatiilor principale se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora.

Atentie! Prin obligatii fiscale principale se inteleg si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda. In acest caz, data exigibilitatii este:
a) data comunicarii actului de individualizare a amenzii, in cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul ANAF.
b) data primirii titlurilor executorii, in cazul amenzilor stabilite de alte institutii si transmise ANAF in vederea executarii.

Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile fiscale mentionate sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006—30 iunie 2010.

Cum se vor reduce penalitatile

Pana la data de 15 octombrie 2011, organele competente identifica contribuabilii care, conform evidentelor fiscale, inregistreaza obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si notifica contribuabilii privind posibilitatea acordarii facilitatilor fiscale mentionate.

Contribuabilii care nu au fost notificati se pot adresa organelor competente pentru clarificarea situatiei fiscale, iar organul competent are obligatia ca, la solicitarea contribuabililor, sa clarifice eventualele neconcordante existente intre evidenta acestora si evidenta fiscala.

Ordinul ANAF mai stipuleaza ca, pentru acordarea facilitatilor fiscale stabilite de art. XI din OG 30/2011, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatilor. Organul competent trebuie ca, in termen de cinci zile de la depunerea cererii, sa comunice contribuabilului situatia solicitata si sa intocmeasca un borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale pentru care se pot acorda reduceri sau anulari ale penalitatilor de intarziere.

In urmatoarele 10 zile de la data comunicarii situatiei obligatiilor fiscale, contribuabilul trebuie sa achite prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora. Daca acest lucru se intampla, organul competent  va valida borderoul provizoriu de scadere a penalitatilor si in termen de 3 zile de la data stingerii va emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, adica dobanzi de intarziere calculate si neinstituite datorita timpului trecut de la data depunerii cererii si pana la stingerea prin plata sau compensare. Asa cum precizam anterior, acestea trebuie achitate conform art. 111. alin. 2 din Codul de procedura fiscala.

Daca se sting si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut, organul competent emite, in functie de caz, decizia de anulare a penalitatilor de intarziere sau de reducere a lor.

Acest document se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.

In situatia in care contribuabilul nu isi plateste datoriile in termenele stabilite de procedura (10 zile de la data comunicarii situatiei pentru obligatii principale sau termenul prevazut la art. 111 alin (2), in cazul accesoriilor) se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere.

In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile necesare pentru a beneficia de reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere.

De asemenea, contribuabilii care nu au depus cererea prin care solicita situatia obligatiilor de plata exigibile, dar si-au achitat toate datoriile (deci indeplinesc conditiile pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. XI din OG 30/2011), pot solicita, printr-o cerere, reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere. Conform Ordinului ANAF, contribuabilul poate cere restituirea sumelor care formeaza obiect al facilitatilor fiscale pe baza art. 117 din Codul de procedura fiscala (“restituiri de sume”).

Sursa: www.avocatnet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *