sâmbătă, ianuarie 18, 2020
Acasă > Administratie > CJC Constanța, licitație pentru închirierea birourilor din cadrul Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii “Tomis”

CJC Constanța, licitație pentru închirierea birourilor din cadrul Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii “Tomis”

Consiliul Judeţean Constanţa organizează licitaţie publică deschisă cu strigare, în vederea închirierii spaţiilor cu destinaţie de birouri din cadrul Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii “Tomis”, imobil aflat în domeniul public al Judeţului Constanţa, situat în municipiul Constanţa, str. Nicolae Titulescu nr. 32.
Birourile, dotate şi utilate complet, sunt în număr de 3, după cum urmează:
Subsol: biroul nr.2 – suprafaţă utilă 21,70 mp; biroul nr.3 – suprafaţă utilă 29,00 mp;
Etaj: biroul nr.1 – suprafaţă utilă 30,05 mp.
Închirierea se va realiza pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă de 6 luni, prin act adițional.
Licitaţia va avea loc în imobilul Centrul de Excelenţă în Turism şi Servicii “Tomis”, str. Nicolae Titulescu nr.32, în data de 28.05.2019, la ora 11,00.

Condiţii de participare: spaţiile cu destinaţia de birouri vor fi închiriate către IMM-uri/ONG-uri/Instituţii/Agenţii, Asociaţii şi Patronate de turism, care desfăşoară activităţi în domeniul turismului sau asimilabile sectorului terţiar, cum ar fi: consultanţă în domeniul accesării finanţărilor nerambursabile guvernamentale şi europene, al implementării proiectelor, prestări servicii de proiectare şi inginerie – întocmire studii de prefezabilitate şi fezabilitate, documentaţii de avizare a lucrărilor, proiectare tehnică, consultanţă în turism, furnizori acreditaţi de formare/perfecţionare profesională, etc.

Prețurile minime de pornire a licitației deschise, cu strigare, pentru fiecare birou în parte, cu costul utilităților incluse (energie electrică, gaze), sunt următoarele:
Subsol: biroul nr.2 – suprafaţă utilă de 21,70 mp, chirie dublu netă de piață 423,6 lei/lună, fără TVA;
biroul nr.3 – suprafaţă utilă de 29,00 mp, chirie dublu netă de piață 566,1 lei/lună, fără TVA;
Etaj: birou 1 – suprafaţă utilă 30,05 mp, chirie dublu netă de piață 758,9 lei/lună, fără TVA.
Pasul licitației va fi de 10% din prețul de pornire al licitației, peste ultimul preț oferit.

Preţul documentaţiei de atribuire, respectiv al Caietului de sarcini şi al Contractului-Cadru de Închiriere este de 50 lei, aceasta putând fi achiziţionată de la casieria Consiliului Judeţean Constanţa, situată în Constanţa, Bd. Tomis nr.51, et.II, de luni până joi între orele 12,00 – 16,00, iar în zilele de vineri între orele 12,00 – 14,00.
Plata poate fi efectuată în numerar la casieria Consiliului Judeţean Constanţa sau prin transfer bancar în contul RO34TREZ23121360250XXXXX, cod fiscal 2981739, deschis la Trezoreria Constanţa.

Documentele de calificare se vor depune începând cu data de 14.05.2019, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, situat în Constanţa, Bd. Tomis nr.51, la Centrul de Informare Cetăţeni, conform art.10 din Regulament, de luni până joi între orele 09,00 – 16,00, iar în zilele de vineri, între orele 09,00 – 14,00.
Data limită de depunere a documentelor de calificare este 24.05.2018, ora 14,00.

Sursa: Comunicat CJC Constanta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *