luni, 21 septembrie 2020
Acasă > Economie > Consilier in cadrul Ministerului Muncii declarat incompatibil de ANI

Consilier in cadrul Ministerului Muncii declarat incompatibil de ANI

Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al incompatibilitãților de cãtre DIACONESCU FLORIN, consilier în cadrul Compartimentului Control Financiar din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.).DIACONESCU FLORIN se aflã în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 aprilie 2003, întrucât, concomitent cu funcția de cenzor pe care o exercitã în cadrul S.C. BIT S.A., a deținut / deține mai multe funcții publice în cadrul M.M.F.P.S.P.V. (consilier, director la Direcția Managementul Calitãții, director la Direcția Generalã Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, consilier în cadrul Compartimentului Control Financiar). Activitatea desfãșuratã în calitate de cenzor în cadrul S.C BIT S.A. este în legãturã indirectã cu atribuțiile pe care acesta le-a avut și le are în calitate de funcționar public, potrivit fișei postului.DIACONESCU FLORIN a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „Funcþionarii publici nu pot deþine alte funcþii ºi nu pot desfãºura alte activitãþi, remunerate sau neremunerate, dupã cum urmeazã: […] în cadrul regiilor autonome, societãþilor comerciale ori în alte unitãþi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaþii familiale sau ca persoanã fizicã autorizatã”, și dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „Funcţionarii […] pot exercita funcþii sau activitãþi în domeniul didactic, al cercetãrii ºtiinþifice, al creaþiei literar-artistice. Funcþionarii publici […] pot exercita funcþii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legãturã directã sau indirectã cu atribuþiile exercitate ca funcþionar public […], potrivit fiºei postului”.Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DIACONESCU FLORIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaþiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã ºi se sancþioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãþii, funcþiei sau activitãþii respective […]”.„Persoana […] fațã de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *