sâmbătă, 8 august 2020
Acasă > Eveniment > Consilul Local Băneasa nu se va dizolva

Consilul Local Băneasa nu se va dizolva

Conform unui comunicat al Instituţiei Prefectului judeţului Constanţa, în urma analizei documentelor transmise de Primăria oraşului Băneasa cu privire la activitatea din perioada aprilie – august 2014 a Consiliului Local al oraşului Băneasa nu reiese faptul că sunt întrunite condiţiile legale în vederea demarării procedurii de dizolvare a Consiliului Local Băneasa.

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art. 55 alin. (1): „Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi”.

În comunicatul Cancelariei Prefectului se spune că, din situaţia prezentată mai sus, rezultă că în luna mai nu a existat o convocare a Consiliului Local; în luna iunie Consiliul Local a fost legal convocat, dar nu s-a întrunit, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Lgea nr. 215/2001, republicată; în luna iulie Consiliul Local a fost legal convocat, s-a întrunit în mod legal, dar nu a adoptat nicio hotărâre, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată;  în luna august Consiliul Local a fost legal convocat, dar nu s-a întrunit, situaţie ce se subscrie prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Lgea nr. 215/2001, republicată.

Din analiza situaţiei de fapt nu reiese că sunt îndeplinite condiţiile legale în vederea demarării procedurii de dizolvare a Consiliului Local Băneasa întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, în sensul că timp de 2 luni consecutive, deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit. Totodată, nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, în sensul că nu au existat 3 şedinţe ordinare în care Consiliul Local să nu adopte vreo hotărâre. În luna mai nu a existat convocare a Consiliului Local Băneasa, în luna iunie deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit, în luna iulie Consiliul Local Băneasa s-a întrunit în mod legal, dar nu a adoptat nicio hotărâre, iar în luna august, deşi convocat legal, Consiliul nu s-a întrunit, mai arată sursa citată.

Sursa: ziuadeconstanta.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *