CONSTANȚA: Restaurantele şi cluburile din clădirile cu risc seismic nu mai primesc autorizaţie de funcţionare

Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cât şi ale Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, Serviciul Autorizare Agenţi Economici aduce la cunoştinţa operatorilor economici faptul că sunt obligaţi să obţină autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurare de activităţi recreative şi distractive de a căror activitate se încadrează în grupa 932 – Alte activităţi recreative şi distractive.

Conform prevederilor art. 475 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru activităţile care se încadrează în grupa 932 – Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activităţilor din economia naţionala – CAEN, „Persoanele a căror activitate se încadrează în grupa 932 – Alte activităţi recreative şi distractive datorează bugetului local al municipiului o taxă pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea acestei activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţii respective”.

Taxele sunt stabilite prin H.C.L. nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2016 – anexa nr.8.

De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 282/2015 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, se interzice organizarea şi desfăşurarea de activităţi economice (comerţ, cazare, alimentaţie publică, prestări servicii, asistenţă socială şi medicală, etc.) în spaţii publice aflate în clădiri cu risc seismic.

Pe cale de consecinţă, avizele program de funcţionare, respectiv autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică eliberate pentru unităţile aflate în clădiri cu risc seismic, nu se vor viza pentru anul 2016.

Sursa: cugetliber.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *