luni, februarie 17, 2020
Acasă > Social > De ce îţi scanează buletinul la intrarea în secţia de votare

De ce îţi scanează buletinul la intrarea în secţia de votare

ALEGERI LOCALE 2016. Alegerile locale de duminică, 5 iunie, vor marca o premieră. Este pentru prima dată când actele de identitate ale alegătorilor vor fi scanate şi înregistrate într-un sistem informatic, pentru împiedicarea votului multiplu. Fiecare secţie de votare din ţară este dotată cu o tabletă conectată la internet, cu care vor fi înregistrate toate buletinele.

ALEGERI LOCALE 2016. Spre deosebire de rundele anterioare de alegeri, scrutinul din 5 iunie vine cu o noutate absolută: scanarea actelor de identitate ale alegătorilor, pentru prevenirea votului multiplu.

Toate cele peste 18.000 de secţii de votare din ţară vor fi dotate cu câte o tabletă conectată la internet, care are o aplicaţie specială pentru scanarea şi înregistrarea buletinelor alegătorilor. Datele sunt centralizate într-o bază comună, astfel că, dacă un Cod Numeric Personal apare că a votat deja la o altă secţie, acest lucru este semnalat instantaneu.

Totuşi, chiar şi în această situaţie, posesorul buletinului respectiv poate vota, însă după completarea unei declaraţii pe proprie răspundere că nu a mai votat în altă parte şi că înregistrarea respectivă este o eroare a sistemului. Dacă se depistează ulterior că a votat de mai multe ori, acest lucru îi va atrage un dosar penal alegătorului.

Vă prezentăm în continuare cum funcţionează sistemul de vot cu scanarea buletinului, precum şi măsurile care se iau dacă apar defecţiuni sau tentative de vot multiplu, aşa cum sunt descrise de Autoritatea Electorală Permanentă.

Cum se votează cu buletinul scanat

ALEGERI LOCALE 2016. Alegătorii au acces în sala de vot în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot. Fiecare alegător prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, care înscrie codul numeric personal al alegătorului în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

În cazul în care, urmare a verificării actului de identitate al alegătorului prin Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV – sistemul instalat pe tableta pe care o folosește operatorul de calculator din secția de votare), mesajul primit este ”alegătorul ………………………………………………, cu CNP …………….., este înscris în lista electorală (Se trec numele şi prenumele) permanentă a acestei secţii de votare la poziţia nr. ……….”, ne aflăm în situația tipică în care alegătorul nu a fost semnalat cu vreo interdicție asupra exercitării dreptului de vot și este arondat la acea secție de votare, urmând a-și exercita fără probleme dreptul de vot. Poziția indicată de sistem va ușura identificarea acestui alegător în listă, pentru ca să semneze în dreptul numelui său și pentru a primi ștampila și buletinul de vot.

Sistemul semnalează alegătorii minori şi pe cei cu interdicţie

ALEGERI LOCALE 2016. Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este “Persoana cu CNP ……………………. nu a împlinit vârsta de 18 ani”, ne aflăm în situația în care alegătorul nu are vârsta legală pentru a vota și va fi oprit de la votare.

Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este ”Persoana …………………………, cu CNP ………………., figurează cu dreptul de vot interzis!” (Se trec numele şi prenumele), ne aflăm în situația în care alegătorul are o interdicție legală pentru a vota și va fi oprit de la votare.

Sistemul semnalează dacă alegătorul votează în altă secţie

ALEGERI LOCALE 2016. Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este ”Alegătorul ……… ………….., cu CNP ………….., este înscris în lista electorală permanentă (Se trec numele şi prenumele) a Secţiei de votare nr. ………. din localitatea ……………….., judeţul ……………….”, ne aflăm în situația în care un alegător se află într-o altă secție decât cea unde este arondat potrivit domiciliului/reședinței (dacă a făcut o solicitare în acest sens). Președintele biroului electoral al secției de votare va verifica dacă alegătorul nu este într-una din situațiile excepționale prevăzute de lege în care poate vota în alta secție decât cea în care este arondat.

Sistemul îi semnalează pe cei omişi din listă

ALEGERI LOCALE 2016. Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este ” Persoana cu CNP ………………………… nu este înscrisă în listele electorale permanente”, ne aflăm în situația în care un alegător este omis din lista electorală permanentă (din baza de date la nivel național) și, dacă urmare a verificării actului de identitate, președintele secției de votare constată că acesta are adresa de domiciliu/reședință arondată la respectiva secție de votare, va putea vota și va fi înscris în lista electorală suplimentară. [art. 85 alin. (4) lit. d) din Legea nr.115/2015].

Sistemul semnalează votul multiplu

ALEGERI LOCALE 2016. Dacă, urmare a verificării prin SIMPV, mesajul primit este ”Alegătorul ………………………….., cu CNP ……………………., figurează că a fost înscris în (Se trec numele şi prenumele) SIMPV la Secția de votare nr. ………… din localitatea ……………….., judeţul ……………….., la ora …………..”, pentru cetățenii români sau, după caz ”Alegătorul ……………………………………….. …………………………………………………… (Se trec numele şi prenumele.) (Se trec data naşterii şi statul membru al Uniunii Europene.) figurează că a fost înscris în SIMPV, la Secţia de votare nr. ………. din localitatea ……………….., judeţul ……………….., la ora …………………” pentru cetățenii Uniunii Europene președintele biroului electoral al secției de votare va efectua următoarele operațiuni: Va aduce la cunoștință alegătorului că SIMPV a semnalat împrejurarea că și-a mai exercitat o dată dreptul de vot la aceste alegeri și că fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracțiunea de fraudă la vot prevăzută de art. 387 alin. (1) lit. b) din Codul Penal și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. (art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016).

În cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-și exercita dreptul de vot, chiar și după ce i s-au făcut precizările de mai sus va apela, folosind telefonul care i-a fost pus la dispoziție de către STS, serviciul 112 și va solicita să i se facă legătura cu secția de votare cu numărul și din județul arătate în mesaj. (art. 1 alin. (1) lit. b) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016). Va solicita președintelui biroului electoral al secției de votare cu care i s-a făcut legătura să îi confirme dacă alegătorul pentru care s-a primit mesajul a semnat în lista electorală permanentă, complementară sau suplimentară, după caz. (art. 1 alin. (1) lit. c) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016)

În cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate a comunicat faptul că nu există nici o semnătură în lista electorală în dreptul alegătorului în cauză, președintele biroului electoral al secției de votare va permite exercitarea dreptului de vot, iar operatorul de calculator din secție va apăsa butonul „validat cu acordul președintelui”. (art. 1 alin. (2) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016)

În cazul în care președintele biroului electoral al secției de votare apelate comunică faptul că în dreptul alegătorului în cauză există o semnătură în lista electorală, i se va permite să voteze numai după ce va completa și semna împreună cu președintele biroului electoral al secției de votare și operatorul de calculator din secție, procesul-verbal al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 1 la Circulara Biroului Electoral Central nr. 959/C/24.05.2016. După semnarea documentului operatorul de calculator din secție va apăsa butonul „validat cu acordul președintelui”. (art. 1 alin. (3) din Hotărârea B.E.C nr. 59/H/18.05.2016) După semnarea procesului-verbal și exercitarea dreptului de vot de către alegător, președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri ai biroului, va comunica existența acestei situații personalului care asigură paza secției de votare, acesta urmând să anunțe incidentul pe cale ierarhică.

Preşedintele secţiei de votare are drept de veto

ALEGERI LOCALE 2016. În toate situațiile, indiferent de mesajul dat de aplicația SIMPV, aceasta permite ca președintele biroului electoral al secției de votare, care este persoana învestită cu o funcție ce implică autoritatea de stat, să poată, ca urmare a analizării la fața locului a documentelor ce îi sunt aduse la cunoștință de către alegători, să ia decizia de a permite alegătorului să își exercite dreptul de vot, chiar dacă SIMPV dă mesaje care ar determina oprirea de la vot a alegătorului.

Președintele este cel care poate, asumându-și răspunderea interpretării legii la situația de fapt cu care este sesizat să ia decizia de a cere operatorului să apese butonul ”validat cu acordul președintelui”, care va permite înscrierea ca votant a acestuia, indiferent de mesajul transmis de sistem. În toate situațiile în care se va lua o astfel de decizie, se va proceda, în prealabil, la completarea formularului pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV și semnarea acestuia de către operatorul de calculator și președintele secției de votare, formular prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta adresă (anexa nr. 4 la Hotărârea A.E.P. nr. 9/2015, așa cum a fost modificată prin Hotărârea A.E.P. nr. 15/2016). După terminarea alegerilor, sistemul va fi auditat și se vor analiza toate cazurile în care s-a luat decizia de a se trece peste mesajele din SIMPV cu argumente de fapt sau de drept.

Ce se întâmplă dacă pică sistemul electronic sau se defectează tableta

ALEGERI LOCALE 2016. Tableta nu părăsește sediul secției de votare! Disfuncţionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau întreruperea votării. În această situaţie, alegătorii prezintă actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator sau unui membru desemnet al biroului electoral al secţiei de votare, care consemnează pe suport electronic sau de hârtie, după caz, codurile numerice personale ale alegătorilor şi ora la care s-au prezentat la vot. Prevederile art. 85 alin. (4) – (12) din Legea nr. 115/2015 se aplică în mod corespunzător.

Preşedintele secţiei de votare va consemna într-un proces-verbal durata disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Tot el trebuie să notifice telefonic biroului electoral ierarhic superior atât apariţia, cât şi încetarea disfuncţionalităţii Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Pe perioada de disfunționalitate a SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de calculator care consemnează în aplicație, în modul off-line, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot.

Pe perioada de disfunționalitate a SIMPV, în cazul în care terminalul informatic este nu este funcțional, alegătorii prezintă actul de identitate unui membru desemnat al biroului electoral al secției de votare, care consemnează în formularul tipizat codurile numerice personale ale alegătotilor și ora la care s-au prezentat la vot.

După încetarea disfuncționalității terminalului informatic sau după înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, până la ora 21. 00 a zilei votării, operatorul de calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au prezentat la vot pe perioada disfuncționalității. În cazul în care codurile numerice personale ale alegătorilor au fost înscrise off-line în aplicație de către operatorul de calculator, după încetarea disfuncționalității acestea sunt transmise automat către Sistemul informatic central.

Rezultatul verificării pentru fiecare alegător care a votat pe durata disfuncționalității SIMPV va fi adus la cunoștința președintelui biroului electoral al secției de votare și a membrilor acestuia de către operatorul de calculator și va fi consemnat în formularul de înscriere a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata SIMPV. În situația în care terminalul informatic este încă nefuncțional la momentul încheierii procesuluiverbal de consemnare a rezultatelor votării, cele 2 tipuri de formulare (procesul-verbal pentru constatarea disfuncționalității SIMPV și formularul de înscriere a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata SIMPV) vot fi predate reprezentanților Autorității Electorale Permanente, aflați la sediile birourilor electorale județene sau al biroului electoral al municipiului București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *