De luni încep înscrierile la Universitatea Ovidius. Vezi câte locuri sunt disponibile!

  •  
  •  
  •  
  •  

Pentru cele 16 facultăţi, sunt scoase la concurs 1.375 de locuri fără taxă, cu frecvenţă, pentru studiile de licenţă, 2.605 locuri cu taxă, cu frecvenţă, 575 locuri pentru învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frec-venţă redusă, şi 414 locuri cont propriu valutar.  La masterat, sunt scoase la concurs 620 de locuri fără taxă, 1.929 de locuri cu taxă şi 167 locuri cont propriu valutar. Iar pentru doctorat, sunt disponibile 12 locuri cu frecvenţă (fără taxă, cu bursă), 13 locuri cu frecvenţă redusă (fără taxă, cu bursă) şi 83 de locuri cu taxă. Probele de concurs, între 21 şi 26 iulie Potrivit calendarului general al admiterii 2015, înscrierile pentru domeniile de studiu la care admi-terea se face pe bază de concurs de dosare se pot face între 13 şi 24 iulie, iar pentru domeniile unde au loc probe de concurs (scris, oral, probă practică sau vocaţională), înscrierile se pot face de luni, 13 iulie, până luni, 20 iu-lie. Probele de examen sunt progra-mate între 21 şi 26 iulie, în funcţie de calendarul fiecărei facultăţi. În cea de-a doua sesiune, înscrierile pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare se fac între 1 şi 10 septembrie. Pentru cei care vor fi admişi în urma probelor, scris, oral, practică sau vocaţională, înscrierile se încheie pe 8 septembrie. Examenele se desfăşoară între 9 şi 11 septembrie. Afişarea rezul-tatelor se va face în funcţie de calen-darul probelor de concurs al facultăţii respective, atât la avizierul acesteia, cât şi pe site-ul UOC. Concurs de dosare la masterat În ce priveşte studiile de masterat, înscrierile se fac între 13 şi 24 iulie, admiterea fiind pe bază de concurs de dosare. Probele au loc pe 9, 10 şi 11 iulie. La doctorat, în perioada 7 – 14 septembrie, se fac înscrieri pentru Filo-logie, Istorie, Teologie, Biologie, iar în perioada 14 – 22 septembrie, pentru Medicină şi Medicină Dentară. Concursul de admitere este pro-gramat pentru intervalul 20 – 25 septembrie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *