vineri, 18 septembrie 2020
Acasă > Comunicate > Documentar privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa

Documentar privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa

Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, în conformitate cu Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea si funcţionarea Jandarmeriei Române, are următoarele atribuţii principale:

 • apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice si private;
 • prevenirea si descoperirea infracţiunilor si a altor încălcări ale legilor in vigoare;
 • combaterea actelor de terorism;
 • protecţia instituţiilor fundamentale ale statului;
 • executarea unor misiuni internaţionale.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa „Mihail Kogălniceanu” este subordonat nemijlocit Inspectoratului General si este destinat planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice si îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de responsabilitate corespunzătoare teritoriului judeţului Constanţa.

Pe linie de ordine publică, activitatea desfăşurată de către structurile Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa urmăreşte îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru modernizarea instituţională, executarea cu responsabilitate şi profesionalism a misiunilor şi atribuţiilor specifice pentru menţinerea unor standarde înalte în ceea ce priveşte serviciul public prestat în slujba cetăţenilor şi a statului de drept, profesionalizarea personalului, respectând direcţiile de acţiune şi obiectivele fundamentale stabilite prin Planul strategic al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru perioada 2010 – 2013 precum şi îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite în Strategia Naţională de Ordine Publică 2010 – 2013 referitoare la îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului, reducerea impactului criminalităţii, consolidarea managementului integrat al crizelor de ordine publică şi îmbunătăţirea calităţii serviciului public.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 60/02.03.2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa participă la menţinerea ordinii publice, în sistem integrat cu lucrători de poliţie, în 11 localităţi din jud. Constanţa (mun. Constanţa, Mangalia, Medgidia, oraşele Cernavodă, Năvodari, Hârşova, Techirghiol, Eforie, staţiunile Mamaia şi Neptun şi comuna Costineşti).

În scopul prevenirii şi combaterii violenţei in sport Jandarmeria Română este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care potrivit Legii 550/2004, art.19 (b) execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestărilor sportive care se desfăşoară in spaţiul public si care implică aglomerări de persoane.

Conform prevederilor legale în vigoare, (Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 republicată privind prevenirea si combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive) Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa execută misiuni de asigurare/restabilire a ordinii publice în zona de competenţă pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, cultural-artistice, promoţionale religioase, de protest, etc.

În ceea ce priveşte paza şi protecţia obiectivelor, in conformitate cu art. 19, alin. (1), din Legea nr. 550/2004, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, prin structurile sale specializate, execută măsuri de ordine publică interioară în sălile de judecată ale instanţelor din localităţile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova.

Conform statului de organizare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa are în compunere structura de comandament (stat major şi logistică) organizată pe servicii, compartimente; subunităţi pentru executarea misiunilor organizate pe detaşamente, plutoane, grupe şi posturi; structură administrativă şi popotă de unitate, constituite conform legii, astfel:

I. Structura de Comandament.

 1. Conducerea Inspectoratului.

a)       Inspector şef.

b)        Prim-adjunct al inspectorului şef.

c)       Adjunct al inspectorului şef.

 1. Secretariat, documente clasificate şi arhivă.
 2. Informare, relaţii publice şi cu publicul.
 3. Juridic.
 4. Serviciul resurse umane.

a) Resurse umane.

b) Formare profesională.

c) Securitate şi sănătate în muncă.

 1. Psihologie.
 2. Asistenţă religioasă.
 3. Serviciul Financiar.
 4. STAT MAJOR

9.1.Serviciul management operaţional.

a)         Organizare structurală şi management stări excepţionale.

b)        Operaţii, standardizare şi cooperare interinstituţională.

c)         Monitorizare misiuni şi evenimente.

9.2.Serviciul organizare şi coordonare misiuni.

a) Organizare misiuni şi negociatori.

b) Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.

9.3.Cercetare-documentare.

9.4. Structură de securitate şi control managerial intern.

 1. LOGISTICĂ.

10.1.Serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

a) Tehnologia informaţiei.

b) Comunicaţii.

c) Cifru şi conducere în secret.

d) Comunicaţii operative.

10.2. Serviciul suport logistic.

a) Tehnic.

b) Programe, norme logistice şi protecţia mediului.

c) Administrare patrimoniu imobiliar.

10.3. Marketing şi achiziţii.

II. SUBUNITĂŢI MISIUNI.

a) Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil;

b) Detaşamentul 2 Jandarmi Constanţa;

c) Detaşamentul 3 Jandarmi Constanţa;

d) Detaşamentul 4 Jandarmi Constanţa;

e) Detaşamentul 5 Jandarmi Neptun;

f) Detaşamentul 6 Jandarmi Neptun;

g) Detaşamentul 7 Jandarmi Medgidia;

h) Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă;

i) Detaşamentul 9 jandarmi Spv. şi O.P. C.T.P.P.;

III. STRUCTURĂ ADMINISTRATIVĂ.

IV. POPOTĂ DE UNITATE.

Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale subunităţilor din cadrul I.J.J. Constanţa sunt:

Detaşamentul 1 Jandarmi Mobil:

 1. A.    Zona de competenţă a subunităţii:  toată raza judeţului Constanţa
 1. B.     Atribuţii şi responsabilităţi :

–      asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi alte asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

–      menţinerea ordinii publice împreună cu lucrători de poliţie, pe raza Secţiei 3 Poliţie Constanţa;

–      asigurarea pazei şi protecţiei transporturilor cu caracter special;

–      intervenţia si restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor in vigoare;

–      intervenţia pentru combaterea manifestărilor de violenţă între diferite grupuri turbulente sau pentru capturarea si neutralizarea infractorilor care folosesc arme de foc ori alte mijloace ce pun in pericol siguranţa persoanei, bunurilor, valorilor si transporturilor speciale;

–      urmărirea şi prinderea evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date, informaţii sau indicii temeinice ca intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori se sustrag măsurii arestării preventive, executării pedepselor privative de libertate sau se opun executării hotărârilor judecătoreşti;

–      asigurarea ordinii publice in cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participa înalţi demnitari români sau străini, care se desfăşoară în zona de competenţa;

–      participă împreună cu alte instituţii abilitate conform planurilor de cooperare, la supravegherea, controlul si asigurarea protecţiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protecţie a mediului;

–      executarea de misiuni in sprijinul altor instituţii ale statului, pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracţional cu caracter temporar ( pe timpul serbărilor câmpeneşti, festivalurilor, etc.);

–      executarea de misiuni, in sprijinul celorlalte structuri de jandarmi specializate : misiuni in cooperare cu poliţia, la solicitare sau pe baza planurilor de cooperare, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, descinderi) in zone si locuri cu potenţial criminogen ridicat;

–      limitarea si înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

–      misiuni de asigurare a ordinii publice in zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin organizarea si executarea de acţiuni punctuale pentru prevenirea si descoperirea infracţiunilor;

–      acţiuni punctuale de combatere a fenomenului infracţional in zona pieţelor, târgurilor, oboarelor, a zonelor si locurilor cu potenţial criminogen ridicat;

–      acţiuni specifice împreună cu alte structuri pentru combaterea fenomenului infracţional si contravenţional;

–      asigurarea măsurilor contrateroriste în zona obiectivelor din competenţa inspectoratului;

–      intervenţia pentru capturarea sau neutralizarea persoanelor care atacă sau pun in pericol transporturile speciale;

–      participarea, la solicitarea magistraţilor si împreună cu aceştia, la efectuarea unor acte procedurale;

–      asigurare si restabilirea ordinii publice in judeţul Constanţa, la întruniri si manifestaţii;

–      acordarea sprijinului autorităţilor locale in organizarea si desfăşurarea unor activităţi;

–      acordarea de sprijin structurilor de poliţie locale in rezolvarea operativă a unor situaţii ce pot apărea (filtre, razii, descinderi, reţinerea unor infractori periculoşi, etc.).

Detaşamentul 2 Jandarmi Constanţa:

 1. A.    Zona de competenţă a subunităţii:
 1. a.       Postul de Jandarmi O.P. Litoral Năvodari: Năvodari, Ovidiu, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, Mireasa, Pantelimon, Pantelimonul de Jos, Râmnicul de Sus, Mihai Viteazu, Sinoe, Istria, Vadu, Corbu, Luminiţa, staţiunea Mamaia, Mamaia Sat;
 2. b.      Postul de Jandarmi O.P. Litoral Eforie: Eforie, Agigea, Lazu, Cumpăna, Ciocârlia, Ciocârlia de Sos, Bărăganu.
 3. c.       Postul de Jandarmi O.P. Litoral Techirghiol: Techirghiol, Potârnichea, Lanurile, Cobadin, Viişoara, Pietreni.
 1. B.     Atribuţii şi responsabilităţi :

–      execută  paza şi protecţia transporturilor de corespondentă clasificată, în cooperare cu Secţia Judeţeană de Informaţii Constanţa;

–      menţinerea ordinii publice împreună cu lucrătorii de poliţie, pe raza localităţilor Năvodari, Eforie, Techirghiol.

–      asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi alte asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

–      intervenţia si restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor in vigoare;

–      urmărirea şi prinderea evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date, informaţii sau indicii temeinice ca intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori se sustrag măsurii arestării preventive, executării pedepselor privative de libertate sau se opun executării hotărârilor judecătoreşti;

–      asigurarea ordinii publice in cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participa înalţi demnitari români sau străini, care se desfăşoară în zona de competenţa;

–      participă împreună cu alte instituţii abilitate conform planurilor de cooperare, la supravegherea, controlul si asigurarea protecţiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protecţie a mediului;

–      executarea de misiuni in sprijinul altor instituţii ale statului, pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracţional cu caracter temporar ( pe timpul serbărilor câmpeneşti, festivalurilor, etc.);

–      executarea de misiuni, in sprijinul celorlalte structuri de jandarmi specializate : misiuni in cooperare cu poliţia, la solicitare sau pe baza planurilor de cooperare, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, descinderi) in zone si locuri cu potenţial criminogen ridicat;

–      limitarea si înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

–      misiuni de asigurare a ordinii publice in zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin organizarea si executarea de acţiuni punctuale pentru prevenirea si descoperirea infracţiunilor;

–      acţiuni punctuale de combatere a fenomenului infracţional in zona pieţelor, târgurilor, oboarelor, a zonelor si locurilor cu potenţial criminogen ridicat;

–      acţiuni specifice împreună cu alte structuri pentru combaterea fenomenului infracţional si contravenţional;

–      participarea, la solicitarea magistraţilor si împreună cu aceştia, la efectuarea unor acte procedurale;

Detaşamentul 3 Jandarmi Constanţa:

–        execută paza şi protecţia sediilor Trezoreriei Statului din municipiul Constanţa, Năvodari şi Eforie;

–        execută paza şi protecţia transporturilor de valori;

–        execută paza şi protecţia Consulatelor Republicii Turcia, Federaţiei Ruse si Republicii Populare China din municipiul Constanţa.

Detaşamentul 4 Jandarmi Constanţa:

–        execută paza şi controlul accesului si asigurării ordinii interioare in Instituţia Prefectului Judeţului Constanţa;

–        execută paza şi supravegherea accesului in Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Constanţa;

–        execută paza, supravegherea si controlul accesului, asigurarea si menţinerea ordinii interioare la instanţele de judecată şi a Parchetelor din Constanţa.

Detaşamentul 5 jandarmi Neptun:

–        execută paza si protecţia Complexului de vile Neptun ale R.A.A.P.P.S.;

–        execută intervenţia la obiectivele din responsabilitate.

Detaşamentul 6 Jandarmi Neptun:

 1. A.    Zona de competenţă a subunităţii:

          –  Localităţile :  Mangalia, Albeşti, Amzacea, Cerchezu, Chirnogeni, Comana, Costineşti, Deleni, Dobromir, Independenţa, Tuzla, Negru Vodă, Pecineaga, Limanu, 23 August.

 1. B.     Atribuţii şi responsabilităţi :

–        execută paza, protecţia, reglementarea accesului si menţinerea ordinii interioare in sediile Parchetului si Judecătoriei Mangalia;

–        menţinerea ordinii publice împreuna cu poliţia, pe raza localităţilor Mangalia, Costineşti, Tuzla, 23 August, Negru Vodă, Limanu, Vama Veche, Neptun, Saturn, Venus, Jupiter, Olimp;

–        intervenţia la obiectivele din responsabilitate.

     –   asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi alte asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

–      intervenţia si restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor in vigoare;

–      urmărirea şi prinderea evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date, informaţii sau indicii temeinice ca intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori se sustrag măsurii arestării preventive, executării pedepselor privative de libertate sau se opun executării hotărârilor judecătoreşti;

–      asigurarea ordinii publice in cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participa înalţi demnitari români sau străini, care se desfăşoară în zona de competenţa;

–      participă împreună cu alte instituţii abilitate conform planurilor de cooperare, la supravegherea, controlul si asigurarea protecţiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protecţie a mediului;

–      executarea de misiuni in sprijinul altor instituţii ale statului, pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracţional cu caracter temporar ( pe timpul serbărilor câmpeneşti, festivalurilor, etc.);

–      executarea de misiuni, in sprijinul celorlalte structuri de jandarmi specializate : misiuni in cooperare cu poliţia, la solicitare sau pe baza planurilor de cooperare, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, descinderi) in zone si locuri cu potenţial criminogen ridicat;

–      limitarea si înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

–      misiuni de asigurare a ordinii publice in zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin organizarea si executarea de acţiuni punctuale pentru prevenirea si descoperirea infracţiunilor;

–      acţiuni punctuale de combatere a fenomenului infracţional in zona pieţelor, târgurilor, oboarelor, a zonelor si locurilor cu potenţial criminogen ridicat;

–      acţiuni specifice împreună cu alte structuri pentru combaterea fenomenului infracţional si contravenţional;

–      participarea, la solicitarea magistraţilor si împreună cu aceştia, la efectuarea unor acte procedurale;

Detaşamentul 7 jandarmi Medgidia:

 1. A.    Zona de competenţă a subunităţii:

       a)   Municipiul Medgidia, cu satele Valea Dacilor şi Remus Opreanu ;

       b)   Comuna Castelu, cu satul Nisipari ;

       c)   Comuna Mircea Vodă, cu satele Gherghina şi Ţibrinu (exclusiv) şi Satu Nou ;

       d)   Comuna Peştera cu satele Izvoru Mare, Veteranu ;

       e)   Comuna Adamclisi, cu satele Zorile, Urluia, Abrud ;

       f)   Comuna Ion Corvin, cu satul Viile-exclusiv ;

       g)  Comuna Brebeni, cu satul Rariştea ;

       h)  Comuna Băneasa, cu satele Negureni, Făurei ;

          i)   Comuna Tortoman, cu satul Dropia ;

          j)   Comuna Cuza Vodă ;

          k)   satul Dorobanţu ;

 1. B.     Atribuţii şi responsabilităţi :

–      execută paza şi protecţia cazărmii Medgidia ;

–      asigurarea pazei şi protecţiei , reglementarea accesului si menţinerea ordinii interioare in sediile Parchetului si Judecătoriei Medgidia;

–      menţinerea ordinii publice împreuna cu poliţia, pe raza localităţii Medgidia;

–      asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi alte asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

–      intervenţia si restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor in vigoare;

–      urmărirea şi prinderea evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date, informaţii sau indicii temeinice ca intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori se sustrag măsurii arestării preventive, executării pedepselor privative de libertate sau se opun executării hotărârilor judecătoreşti;

–      asigurarea ordinii publice in cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participa înalţi demnitari români sau străini, care se desfăşoară în zona de competenţa;

–      participă împreună cu alte instituţii abilitate conform planurilor de cooperare, la supravegherea, controlul si asigurarea protecţiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protecţie a mediului;

–      executarea de misiuni in sprijinul altor instituţii ale statului, pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracţional cu caracter temporar ( pe timpul serbărilor câmpeneşti, festivalurilor, etc.);

–      executarea de misiuni, in sprijinul celorlalte structuri de jandarmi specializate : misiuni in cooperare cu poliţia, la solicitare sau pe baza planurilor de cooperare, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, descinderi) in zone si locuri cu potenţial criminogen ridicat;

–      limitarea si înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

–      misiuni de asigurare a ordinii publice in zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin organizarea si executarea de acţiuni punctuale pentru prevenirea si descoperirea infracţiunilor;

–      acţiuni punctuale de combatere a fenomenului infracţional in zona pieţelor, târgurilor, oboarelor, a zonelor si locurilor cu potenţial criminogen ridicat;

–      acţiuni specifice împreună cu alte structuri pentru combaterea fenomenului infracţional si contravenţional;

–      participarea, la solicitarea magistraţilor si împreună cu aceştia, la efectuarea unor acte procedurale;

Detaşamentul 8 Jandarmi Cernavodă:

 1. A.    Zona de competenţă a subunităţii:

a)      Comuna Ostrov, cu satele Ostrov, Almalău, Esechioi, Gîrliţa, Galiţa, Bugeac;

b)      Comuna Oltina, cu satele Oltina, Răzoarele, Satu Nou, Strunga;

c)      Comuna Lipniţa, cu satele Lipniţa, Coslugea, Canlia, Izvoarele, Goruni, Carvăn, Cuiugiuc;

d)     Comuna Ion Corvin, cu satele Ion Corvin, Viile, Rariştea, Crîngu, Brebeni;

e)      Comuna Aliman, cu satele Aliman, Dunăreni, Floriile, Vlahii;

f)          Comuna Rasova, cu satele Rasova, Cochirleni;

g)      Comuna Saligny, cu satele Saligny, Făclia, Ştefan cel Mare;

h)       Localitatea Mircea-Vodă Gară, exclusiv ;

i)           Oraşul Cernavodă ;

j)           Comuna Seimeni, cu satele Seimeni Mici, Seimeni, Dunărea;

k)       Comuna Siliştea, cu satele Siliştea, Ţepeş Vodă;

l)           Comuna Topalu, cu satul Capidava;

m)     Comuna Ghindăreşti ;

n)       Oraşul Hîrşova, cu satul  Vadu-Oii;

 • o)       Comuna Ciobanu ;

p)       Comuna Horia, cu satele Horia, Tichileşti, Cloşca;

q)       Comuna Saraiu, cu satele Saraiu, Dulgheru, Stejaru;

r)           Comuna Pantelimon , cu satele Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos, Runcu, Nistoreşti,    Călugăreni;

s)          Comuna  Crucea, cu satele Crucea, Stupina, Gălbiori, Crişan, Şiriu, Băltăgeşti;

t)          Comuna Gârliciu.

 1. B.     Atribuţii şi responsabilităţi :

–      execută paza, protecţia, reglementarea accesului in sediile Parchetului si Judecătoriei Hârşova;

–      execută paza, protecţia, reglementarea accesului in sediul Trezoreriei Hârşova;

–      menţinerea ordinii publice împreună cu poliţia, pe raza localităţii Cernavodă si Hârşova.

–      asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural – artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi alte asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

–      intervenţia si restabilirea ordinii publice când aceasta a fost tulburată prin orice fel de acţiuni sau fapte care contravin legilor in vigoare;

–      urmărirea şi prinderea evadaţilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care există date, informaţii sau indicii temeinice ca intenţionează să săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori se sustrag măsurii arestării preventive, executării pedepselor privative de libertate sau se opun executării hotărârilor judecătoreşti;

–      asigurarea ordinii publice in cooperare cu alte instituţii abilitate ale statului pe timpul vizitelor oficiale sau a altor activităţi la care participa înalţi demnitari români sau străini, care se desfăşoară în zona de competenţa;

–      participă împreună cu alte instituţii abilitate conform planurilor de cooperare, la supravegherea, controlul si asigurarea protecţiei si conservării fondului cinegetic si piscicol natural, a fondului silvic si de protecţie a mediului;

–      executarea de misiuni in sprijinul altor instituţii ale statului, pentru prevenirea si combaterea fenomenului infracţional cu caracter temporar ( pe timpul serbărilor câmpeneşti, festivalurilor, etc.);

–      executarea de misiuni, in sprijinul celorlalte structuri de jandarmi specializate : misiuni in cooperare cu poliţia, la solicitare sau pe baza planurilor de cooperare, prin executarea de acţiuni (razii, filtre, controale, descinderi) in zone si locuri cu potenţial criminogen ridicat;

–      limitarea si înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

–      misiuni de asigurare a ordinii publice in zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin organizarea si executarea de acţiuni punctuale pentru prevenirea si descoperirea infracţiunilor;

–      acţiuni punctuale de combatere a fenomenului infracţional in zona pieţelor, târgurilor, oboarelor, a zonelor si locurilor cu potenţial criminogen ridicat;

–      acţiuni specifice împreună cu alte structuri pentru combaterea fenomenului infracţional si contravenţional;

–      participarea, la solicitarea magistraţilor si împreună cu aceştia, la efectuarea unor acte procedurale;

Detaşamentul 9 Jandarmi Spv. şi O.P. C.T.P.P.:

Asigură, paza, protecţia, supravegherea si intervenţia în sectorul de dispunere a conductelor operatorului licenţiat S.C. Conpet S.A. Ploieşti, în zona Constanţa – Cernavodă, Constanţa – Năvodari şi execută următoarele misiuni :

a) execută paza şi protecţia la conductele magistrale, în situaţia produceri unor avarii tehnologice sau descoperirii de instalaţii artizanale, în vederea asigurării locului respectiv şi executării cercetării la faţa locului;

b) execută supravegherea zonelor tranzitate de conductele magistrale în scopul prevenirii oricărui atac, culegerii de date şi informaţii şi descoperirii stărilor generatoare de pericol şi a defecţiunilor tehnice apărute;

c) intervenţia  în situaţia de atac asupra conductelor magistrale;

d) organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni punctuale atunci când există date sau informaţii că urmează să aibă loc acţiuni de sustragere a produselor petroliere;

e) participarea la ordin la restabilirea ordinii publice în caz de tulburare gravă a acesteia în zona de protecţie şi siguranţă a obiectivului, precum şi în apropierea acestuia;

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa acţionează cu profesionalism şi responsabilitate pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor ce revin unităţii şi pentru o adaptare rapidă la schimbările care intervin în societate, în scopul îndeplinirii misiunilor şi atribuţiilor ce ne revin cu maximă eficienţă şi performanţe superioare.

PE LINIE DE RESURSE UMANE

În cursul anului 2012, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa a recrutat un număr de 3 candidaţi în vederea susţinerii examenului de admiterela Academiade Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – arma jandarmi, niciun candidat nu a fost declarat „admis”.

Totodată, au fost recrutaţi un număr de 7 candidaţi pentru şcolile militare de subofiţeri jandarmi, 4 candidaţi pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani şi 3 pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni,niciunul nu a fost declarat „admis”.

În anul 2013, au fost recrutaţi 4 candidaţi în vederea susţinerii examenului de admitere la Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Bucureşti – arma Jandarmi, examenul fiind în plină desfăşurare, iar pentru cele 2 şcoli militare de subofiţeri jandarmi, activitatea de recrutare este în plină desfăşurare, până în prezent fiind recrutaţi un număr de 10 candidaţi pentru Şcoala  Militară de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani şi 5 candidaţi pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni.

Efective ale I.J.J. Constanta asigură ordinea publică şi paza obiectivelor din competenţă în următoarele localităţi :

–     CONSTANŢA       – 14 OFITERI   253 SUBOFITERI

–      EFORIE                 – 18  SUBOFITERI

–      NĂVODARI          – 23 SUBOFITERI

–      TECHIRGHIOL     –  8 SUBOFITERI

–      NEPTUN                –  2 OFITERI 138 SUBOFITERI

–      COSTINEŞTI         –  7 SUBOFITERI

–      MANGALIA          –  2 OFITERI 26 SUBOFITERI

–      MEDGIDIA            –  3 OFITER 79 SUBOFITERI

–      BANEASA             –   5 SUBOFITERI

–      CERNAVODĂ       –   2 OFITER 21 SUBOFITERI

–      HÂRŞOVA             – 26 SUBOFITERI

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN SPRIJINUL AUTORITĂŢILOR

PUBLICE LOCALE LA SOLICITĂRILE ACESTORA

–      Misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări cultural-artistice, promoţionale;

–      Participarea la limitarea / înlăturarea situaţiilor de urgenţă;

–      Acţiuni desfăşurate premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor :

 •    Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfăşurării activităţilor

       specifice campaniilor electorale ;

 • Asigurarea protecţiei buletinelor de vot pe timpul transportului;
 • Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul campaniei electorale;
 • Asigurarea protecţiei premergător desfăşurării alegerilor / referendum;
 • Asigurarea protecţiei pe timpul desfăşurării alegerilor / referendum.

–      Acţiuni punctuale executate în pieţe, târguri şi oboare cu inspectori din cadrul administraţiei publice locale;

 1. Pe timpul campaniei electorale –
 • 102 localităţi ;
 •  541 jandarmi ;
 1. Asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecţia secţiilor de votare pe timpul desfăşurării  alegerilor pentru autorităţile Administraţiei Publice Locale, din data de 10.06.2012
 • 107 secţii de votare ;
 •   64 locaţii ;
 •    9 localităţi ;
 • Efectiv Total – 224 jandarmi
 1. Asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecţia secţiilor de votare pe timpul desfăşurării Realegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Mangalia, din data de 24.06.2012
 • 26 secţii de votare ;
 • 24 locaţii ;
 •    1 localitate ;
 • Efectiv Total – 36 jandarmi
 1.  Asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecţia secţiilor de votare, pe timpul desfăşurării Referedumului pentru Suspendarea Preşedintelui României , din 29.07.2012 :
 • 111 secţii de votare ;
 • 68 locaţii ;
 •   7 localităţi ;
 • Efectiv Total – 204 jandarmi
 1. Asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecţia secţiilor de votare, pe timpul desfăşurării Alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, din 09.12.2012 :
 • 94 secţii de votare ;
 • 42 locaţii ;
 •   7 localităţi ;
 • Efectiv Total – 234 jandarmi
 • TOTAL – 1239 jandarmi
 1. Cu organele administraţiei publice locale –  36 misiuni – 72 jandarmi ;

TOTAL EFECTIVE – 1311 jandarmi

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN COOPERARE CU ALTE INSTITUŢII

–      Asigurarea / restabilirea  măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul organelor de Poliţie;

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul executorilor judecătoreşti;

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul Gărzii Financiare;

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul Gărzii de Mediu;

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa ;

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul organelor care gestionează activitatea silvică;

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul organelor care gestionează activitatea piscicolă;

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul efectuării unor acte procedurale (cu Parchetele, D.I.I.C.O.T., D.N.A., D.G.A., B.C.C.O.);

–      Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în sprijinul instanţelor judecătoreşti pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere.

Misiuni executate

    1. Garda de Mediu –  5 misiuni – 14 jandarmi ;

      2.Cu organele care gestionează activitatea silvică –      10 misiuni – 21 jandarmi;

                   3.Cu organele care gestionează activitatea piscicolă –  21 misiuni  – 42 jandarmi ;

                   4.Cu D.I.I.C.O.T. – 10 misiuni – 89 jandarmi ;

                   5.Cu B.C.C.O. –       2 misiuni – 16 jandarmi ;

                   6.Cu D.G.A. –          2 misiuni –    8 jandarmi ;

                   7.Cu D.N.A. –           1 misiune –   6 jandarmi ;

                   8.Cu alte instituţii – 130 misiuni – 356 jandarmi ;

                                                          TOTAL MISIUNI    – 181

                                                          TOTAL EFECTIVE – 552 jandarmi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *