Acasă > Comunicate > Evaluarea Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, din partea EUA, a fost pozitivă

Evaluarea Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, din partea EUA, a fost pozitivă

Odată cu primirea Raportului final elaborat de experţii European University Association (EUA), în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a fost finalizat procesul de evaluare instituţională. În cadrul acestui programul de evaluare instituţională internaţională (Institutional Evaluation Programme – IEP, www.eua.be/iep), procedurile şi procesele existente în Universitatea „Ovidius“ din Constanţa au fost evaluate în raport cu bunele practici internaţionale.  Acest tip de evaluare este unul comprehensiv, scopul fiind acela de a susţine instituţiile de învăţământ participante în program în efortul continuu de dezvoltare a managementului strategic şi a culturii calităţii, acela de a consolida capacitatea instituţională pentru ameliorare şi schimbare, prin auto-reflecţie. Întregul proces s-a desfăşurat în două etape.

European University Association a desemnat pentru Universitatea „Ovidius“ din Constanţa o echipă formată din 5 experţi evaluatori, lideri de prestigiu ai învăţământului superior european: Sijbolt Noorda – preşedinte Comisie, Preşedinte Academic Cooperation Association–ACA; Don McQuillan – coordonator evaluare, Universitatea Naţională din Irlanda; Lucka Lorber, Prorector cu problemele calităţii educaţiei, Universitatea din Maribor, Slovenia; Jacques Lanarès, Universitatea din Lausanne; Annakaisa Tikkinen – reprezentant studenţi, Academic Officer, Uniunea Studenţilor din Universitatea Oulu, Finlanda. (http://calitate.univ-ovidius.ro/evaluare-eua/)

Din partea Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, echipa de autoevaluare a fost constituită la scurt timp după Atelierul de lucru dedicat universităţilor implicate în Runda a doua de evaluare instituţională şi după Workshop-ul de prezentare a procesului de evaluare, organizat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) pentru universităţile din categoria B.

Evaluarea de către o agenţie internaţională de asigurare a calităţii învăţământului superior, în speţă EUA, a avut drept scop sprijinirea activă a universităţii pentru îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale de asigurare a calităţii, dar şi pentru a evalua măsura în care instituţia îşi îndeplineşte misiunea asumată. Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a trebuit să răspundă la patru întrebări: Ce încearcă Universitatea să facă? (Misiunea, scopurile, obiectivele şi oportunitatea acestor norme şi valori, cum se vede pe sine universitate la nivel local, naţional, internaţional) Cum încearcă universitatea să facă ce şi-a propus? (Procese, proceduri, practici şi analiza eficienţei acestora), Cum ştie universitatea că aceste mecanisme funcţionează? (Sisteme de feed-back şi de monitorizare a asigurării calităţii), Cum se schimbă instituţia în scopul de a-şi îmbunătăţi procesele şi activităţile de la nivelul tuturor sectoarelor funcţionale? (Planificarea strategică, capacitatea şi dorinţa de a se schimba).

La finalul celor două vizite, membrii echipei de experţi au întocmit un Raport final care conţine recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii şi soluţii strategice care să ajute Universitatea să-şi atingă obiectivele şi misiunea asumată (http://pc.forhe.ro/sites/default/files/universitatea_ovidius_din_constanta_final_report.pdf).

În ceea ce priveşte conţinutul Raportului, apreciem că evaluarea Universităţii „Ovidius“ din Constanţa a fost pozitivă. Experţii evaluatori au analizat pe rând domeniile de activitate: Educaţie şi formare, Cercetare, Relaţia cu mediul socio-economic, Cultura calităţii, Relaţii Internaţionale.

De pildă, în sectorul Educaţie şi formare, experţii au apreciat că Universitatea „Ovidius“ din Constanţa funcţionează bine, existând o bună comunicare şi interacţiune între cadre didactice şi studenţi, că se implică activ în recrutarea de noi studenți de bună calitate („As a teaching university OUC is performing well. There is good communication and interaction between teachers and students. The university is active in recruiting new students of good quality in a variety of ways …“, p. 13).

Echipa de experţi consideră că Cercetarea este esențială pentru a consolida reputația Universităţii („Research is essential for building the reputation of OUC“ – p. 16) şi recomandă să se stabilească un profil clar în acest domeniu („The team recommends that OUC define the nature of research in the university (application oriented or fundamental) and create an overarching strategy to build the research base of the university“).

Descrierea Relaţiei cu mediul socio-economic reprezintă în cadrul raportului un punct forte deoarece, la întâlnirile cu partenerii externi, evaluatorii au constat că aceştia se declară mulţumiţi de conexiunea pe care o au cu Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, exprimându-şi aprecierea pentru calitatea absolvenţilor („It is clear from our meetings with stakeholders that regional business and community leaders hold the university in high esteem. Representatives of a wide variety of business enterprises, as well as representatives of local government, were warm in their praise of OUC. They expressed their appreciation for the quality of the university’s graduates and the developing level of productive interaction between OUC and the region. “).

Calitatea învățământului superior reprezintă un element-cheie în dezvoltarea Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, unul dintre elementele principale de acțiune pentru îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite mediului socio-economic. Echipa de experţi subliniază faptul că structurile de asigurare a calităţii existente la nivelul instituţiei trebuie să insiste pe o procedură de auto-analiză şi auto-critică, menită să consolideze cultura calității în toate activitățile instituţiei. Considerăm că aprecierile şi recomandările experţilor constituie exemplu bun de schimb de bune practici, care pot asigura coerență și armonizare unui sistem intern de asigurare a calității. O remarcă pozitivă a fost şi aceea ca Universitatea „Ovidius“ din Constanţa face faţă financiar unui mediu neprietenos, ceea ce relevă existenţa unui management performant.

În ceea ce priveşte Internaţionalizarea, experţii EUA apreciază iniţiativa Universităţii „Ovidius“ din Constanţa de a crea programe de studii universitare de licenţă şi masterat în limbi străine şi fac o serie de recomandări pentru o mai mare vizibilitate internaţională a instituţei („OUC has a flourishing programme for international students who come from neighbouring countries to study for degrees in a variety of disciplines. The team congratulates the university on this initiative and urges the further development and enhancement of the programme — so important to OUC’s international image.“)

Capitolul Recomandări reprezintă un punct de plecare în stabilirea unei strategii optime pentru a răspunde provocărilor sistemului de învăţământ românesc, care traversează un moment de schimbare profundă. Plecând de la recomandările primite, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa îşi propune să-şi reanalizeze viziunea, scopurile și obiectivele, punctele forte și punctele slabe, precum și oportunitățile și amenințările cu care se confruntă, să îşi îmbunătăţească strategia, astfel încât să se menţină ca un centru universitar prestigious, ancorat în realităţile regionale, naţionale şi internaţionale.

Această experienţă a adăugat plus valoare Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, antrenând-o într-un efort continuu de dezvoltare a managementului strategic şi a culturii interne a calităţii la nivelul tuturor structurilor funcţionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *