miercuri, 23 septembrie 2020
Acasă > Politica > Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru anul 2019-2020

Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru anul 2019-2020

Guvernul a aprobat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2019-2020

Ministerul Educației Naționale precizează că, în ultimii trei ani, au fost ocupate pentru clasa a IX-a – învăţământ liceal de zi, în medie, 134.000 de locuri. În aceste condiţii, proiectul de hotărâre de Guvern pentru anul şcolar 2019-2020 a luat în calcul atât acest grad de ocupare, redistribuind locurile disponibile pentru învăţământul profesional, cât şi propunerile transmise de inspectoratele şcolare judeţene.

De asemenea, este menţionata ocuparea anuală a circa 30.000 de locuri la şcoala profesională şi în învăţământul dual, pentru care proiectul adoptat prevede 60.000 de locuri în anul şcolar 2019-2020.

În acest mod se realizează o distribuire echilibrată a numărului de locuri pentru anul I de studii în învăţământul liceal, profesional şi postliceal, în funcţie de solicitările inspectoratelor şcolare judeţene şi pe baza prognozei ocupării forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare/judeţe.

Având în vedere politicile educaţionale în domeniul învăţământului profesional şi tehnic, corelate cu documentele strategice europene în domeniu (Strategia Europa 2020) şi cu ţintele strategice asumate de România în domeniul educaţiei, începând cu anul şcolar 2015-2016, cifrele de şcolarizare alocate învăţământului profesional, aprobate prin hotărâre de Guvern, au fost în creştere, astfel încât acestea să acopere tendinţele de dezvoltare a acestui important segment educaţional, simultan cu reducerea abandonului şcolar în interiorul învăţământului profesional şi tehnic.

Cifra de şcolarizare pentru forma de organizare în sistem dual a învăţământului profesional de stat este fundamentată prin investigarea şi analiza nevoilor de calificări ale operatorilor economici, dar şi pe baza cererilor formulate de agenţii economici.

Pentru învăţământul terţiar nonuniversitar (postliceal) au fost prevăzute 31.541 de locuri, dintre care 28.000 de locuri sunt repartizate pentru anul I, învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă serală.

În ceea ce priveşte învăţământul superior, documentul aprobat stabileşte următoarele:

-creşterea de la 63.201 locuri pentru studiile universitare de licenţă, alocate anul trecut, la 63.771 de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat (inclusiv învăţământ militar), dintre care 5.000 de locuri sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României şi 2.000 de locuri pentru absolvenţii liceelor situate în mediul rural;

-36.041 de locuri pentru studiile universitare de masterat, inclusiv învăţământ militar (în uşoară creştere faţă de anul trecut – 35.973), dintre care 4.500 de granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României;

-3.043 de locuri pentru studiile universitare de doctorat (inclusiv învăţământ militar), dintre care 300 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României;

-4.710 de locuri pentru rezidenţiat.

Sunt prevăzute, în continuare, locuri în învăţământul preuniversitar şi superior pentru etnicii români din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii străini, în baza documentelor bilaterale şi a ofertelor unilaterale.

De asemenea, se păstrează facilităţile şi locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, dar şi studii universitare, indiferent de ciclul de studii.

Sursa: Comunicat MEN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *