marți, 22 septembrie 2020
Acasă > Administratie > Guvernul pregăteşte legislaţia pentru insolvenţa oraşelor, comunelor şi judeţelor

Guvernul pregăteşte legislaţia pentru insolvenţa oraşelor, comunelor şi judeţelor

Guvernul discută miercuri proiectul unei ordonanţe de urgenţă “privind finanţarea şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale”, adică insolvenţa oraşelor, comunelor şi judeţelor, potrivit unui anunţ al biroului de presa al Executivului. Legislaţia pentru insolvenţa autorităţilor locale a fost asumată de România în scrisoarea de intenţie adresată FMI în toamna anului 2012.

Reamintim că problema datoriilor autorităţilor locale este extrem de spinoasă în România, facturile neplătite de acestea – arieratele – crescând în ultima perioadă în ciuda eforturilor Guvernului de a le reduce. Situaţia unor primării sau consilii judeţene falimentare poate fi nouă în România, dar ea e prezentă în ultima vreme atât în Spania, cât şi în Italia.

Guvernul României şi-a asumat faţă de finanţatorii externi (FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană) adoptarea proiectului de lege până la evaluarea pentru intrarea în boardul Fondul Monetar Internaţional.
“Având în vedere că procedura parlamentară depăşeşte termenul de evaluare este necesară adoptarea proiectului de act normativ sub formă de ordonanţă de urgenţă, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate cu finanţatorii externi”, se arată în Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul.

Faţă de proiectul de lege promovat în Parlament au fost operate modificări de corelare cu prevederile legale din Legea nr. 273/2006, astfel cum au fost modificate în perioada de la iniţierea proiectului de lege şi până în prezent.

“Necesitatea adoptării prezentului act normativ este determinată de urmatoarele aspecte:
– Realizarea angajamentelor asumate prin scrisoarea de intenţie înaintată finanţatorilor externi.
– Definirea factorilor implicaţi şi a procedurilor privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.
– Proiectul de ordonanţă de urgenţă completează un set larg de reforme ale politicilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale şi are ca scop întărirea situaţiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi sprijinirea disciplinei economico-financiare a acestora”, mai arată documentul citat.

Ordonanţa reglementează procedura privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în situaţia de criză financiară şi de insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor unităţii administrativ-teritoriale, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale.

În acelaşi timp, actul normativ apără interesele comunităţii şi ale unităţii administrativ-teritoriale nepermiţând abuzul creditorilor în valorificarea creanţelor.
În situatia în care nu se adoptă actul normativ, posibilele consecinţe sunt următoarele: Proiectul de ordonanţă de urgenţă reglementează procedura privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, modul de implicare al instituţiilor abilitate în redresarea economico-financiară a unităţii administrativ-teritoriale în situaţia de criza financiară şi de insolvenţă, drepturile şi obligaţiile creditorilor unităţii administrativ-teritoriale, precum şi drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Procedura privind criza financiară şi insolvenţa dă posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a: a) îmbunătăţi situaţia economico financiară a unităţilor administrativ-teritoriale astfel încât să asigure furnizarea serviciilor esenţiale cetăţenilor; b) indeplini la termen obligaţiile de plată; c) îndeplini obligaţiile financiare faţă de angajaţi, comercianţi şi furnizori; promova procedurile financiar – contabile, practicile bugetare şi de impozitare necesare redresării economico financiare, mai arată Proiectul

Astfel, creditorii îşi vor primii sumele de recuperat, fără însă a bloca activitatea şi serviciile pe care autoritaăţile administraţiei publice locale trebuie să le realizeze.

Potrivit Legii Finantelor Publice Locale, unitatea administrativ-teritorială este considerată în stare de insolvenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din bugetul anual, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu contractual;
b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei.

(2) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva unei unităţi administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are sediul unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei acestei unităţi administrativ-teritoriale.

(3) În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în prevederile alin. (1).

(4) Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolvenţă care a intervenit potrivit alin. (1), să solicite deschiderea procedurii privind insolvenţa unităţii administrativ-teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială respectivă. Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia de a notifica deschiderea procedurii de insolvenţă creditorilor şi oricăror persoane interesate.

(5) Introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către ordonatorul principal de credite a cererii prevăzute la alin. 4 atrage răspunderea acestuia, în condiţiile legii, pentru prejudiciile pricinuite părţii interesate.

(6) Judecatorul-sindic, prin hotararea de deschidere a procedurii de insolventa,va numi un administrator.

(7) În termen de 60 de zile lucrătoare de la numirea administratorului, acesta întocmeşte, împreună cu structura teritoriala a Curţii de Conturi, un plan de redresare a insolvenţei unităţii administrativ-teritoriale.

(8) Administratorul sau ordonatorul principal de credite, după caz, are obligaţia ca în perioada desfăşurării procedurii de insolvenţă să asigure furnizarea eficientă şi eficace a serviciilor publice esenţiale, în condiţiile legii.

(9) Planul de redresare a insolvenţei va cuprinde:
a) măsurile de restabilire a viabilităţii financiare a unităţii administrativ-teritoriale;
b) măsurile de continuare a prestării serviciilor esenţiale ale unităţii administrativ-teritoriale, pe toată perioada insolvenţei acesteia;
c) planul de achitare a debitelor către creditori.

(10) Planul de redresare a insolvenţei se supune aprobării consiliului local, în termen de 10 zile de la întocmirea conform prevederilor alin. (7), şi devine obligatoriu atât pentru autoritatea deliberativă, cât şi pentru ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale.

Sursa: Hotnews.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *