luni, 10 august 2020
Acasă > Comunicate > Iată ce se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Constanța

Iată ce se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Constanța

CONVOCATOR

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se convoacă

Consiliul local al municipiului Constanţa

în şedinţă ordinară, luni, 11 noiembrie, ora 1200,

la Complex hotelierMalibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi :

 1. 1.       Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.192/25.06.2012 privind constituirea Comisiei de validare;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 2.       Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Gima Stelian;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 3.       Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 4.       Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul III pe anul 2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 5.       Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 6.       Proiect de hotărâre privind repartizarea şi schimbul unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 7.       Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spatii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 8.       Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

        iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

 1. 9.       Proiect de hotărâre privind organizarea în Municipiul Constanţa a manifestărilor specifice Sărbătorilor de Iarnă, precum şi a activităţilor caracteristice acestei perioade;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Centrul Fair Play-modernizare şi extindere”;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Centrul Fair Play-modernizare şi extindere” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general la fază proiect tehnic  şi a principalilor indicatori tehnico-economici corespunzători obiectivului de investiţii “Reţea de agrement cu biciclete” ;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr.320/2012 privind aprobarea proiectului “Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanta – Balchik cross border region by bike – BSB” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România –Bulgaria 2007-2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii “Diversificarea activităţilor de agrement în Parcul Tăbăcăriei”;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Diversificarea activităţilor de agrement în Parcul Tăbăcăriei” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 ;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa ;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în conformitate cu O.U.G.nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

       iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe;

       iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 22.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.177/31.07.2013, privind aprobarea organigramei  şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa;

               iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 23.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa.;

             iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 24.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

        iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău

 1. 25.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil în vederea înscrierii în Cartea Funciară;

        iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 26.  Proiect de hotărâre  privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea R.A.D.E.T. Constanţa a terenurilor aferente punctelor termice din municipiul Constanţa;

        iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 27.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din Municipiul Constanţa;

         iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 28.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.26/2012 privind transmiterea terenului în suprafaţă de 500,00 mp, situat în Constanta zona parcare poarta 1- port, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa;

           iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 29.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.63/29.01.2009 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa;

              iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 30.  Proiect de hotărâre privind completarea poziţiei nr.58 din H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa, din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;

           iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanţa şi Borună Viorel şi Chiraţa;

         iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 32.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.158/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Colegiului Tehnic Energetic Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanţa;

        iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *