Acasă > Administratie > Informații privind cadastrarea terenurilor din extravilanul orașului Năvodari

Informații privind cadastrarea terenurilor din extravilanul orașului Năvodari

Primăria Năvodari  precizează că a semnat Contractul pentru finanțare, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, a lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale a terenurilor situate în extravilanul orașului Năvodari.

Valoarea contractului se ridică la aproximativ 150 000 lei, fiind aferentă perioadei 2017-2019.

”Sectorul cadastral este unitatea de suprafață delimitată de elemente liniare stabile în timp – șosele, ape, canale, diguri, căi ferate, etc.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) teritorial determină sectoarele cadastrale pentru întreg UAT-ul, în vederea asigurării unei gestionări eficiente a lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de Unitate Administrativ Teritorială”, menționează Primăria Năvodari.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a fost demarat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în scopul înregistrării gratuite în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.

Potrivit ANCPI, sunt finanţate lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Finan­ţarea lucrărilor se efec­tuează prin alocarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare,  care va conţine inclusiv clauze referitoare la procedura de monito­rizare a lucrărilor de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale.

Obiectivul principal al PNCCF 2015-2023 este înregistrarea tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.