Acasă > Comunicate > La Mangalia, se înfiinţează Consiliul Consultativ Cetăţenesc

La Mangalia, se înfiinţează Consiliul Consultativ Cetăţenesc

Primarul municipiului Mangalia, Radu Cristian, a semnat, recent, dispoziţia prin care, la nivelul oraşului, se constituie Consiliul Consultativ Cetăţenesc (CCC). Această structură a fost concepută pentru creşterea gradului de transparenţă în actul administrativ şi o mai bună cunoaştere a problemelor comunităţii. Consiliul Consultativ va fi reprezentat de diverse entităţi socio-profesionale de pe teritoriul administrativ al Mangaliei, având rol consultativ în procesul de luare a deciziilor la nivelul autorităţilor publice locale deliberative. Membrii CCC vor dezbate şi vor aviza proiectele de hotărâre care urmează a fi supuse spre adoptare în şedinţele ordinare ale Consilului Local. Activitatea CCC mai are drept scop identificarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii oraşului şi stabilirea priorităţilor în rezolvarea acestora. Consiliul Consultativ va fi format din cel mult 19 membri, în funcţie de necesităţile de reprezentare, stabilite de autoritatea publică locală. În componenţa acestui organism se vor regăsi reprezentanţii cultelor religioase, ai sindicatelor, patronatelor, pensionari, minorităţi, asociaţii de proprietari şi diverse alte categorii socio-profesionale. Şedinţa de constituire este condusă de un reprezentant al autorităţii executive a administraţiei publice locale, care va prezenta prevederile regulamentului şi modul de funcţionare a CCC. Raporturile dintre Consiliul Consultativ şi autorităţile publice locale se stabilesc, în condiţiile Regulamentului de organizare, direct, dar şi prin intermediul Centrului de Informare Cetăţeni din cadrul Primăriei Mangalia. În cadrul CCC, hotărârile se iau prin vot deschis, în prezenţa majorităţii membrilor. Ei pot semnala probleme şi propuneri pentru rezolvarea acestora, din oficiu sau în baza unei tematici. Consiliul Consultativ Cetăţenesc a fost creat ca o structură de interes local fără personalitate juridică, ai căror membrii vor participa voluntar la dezbaterile privind problemele comunităţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *