marți, 11 august 2020
Acasă > Administratie > M.A.E. solicită CEDO revizuirea hotărârii privind depozitul de deșeuri

M.A.E. solicită CEDO revizuirea hotărârii privind depozitul de deșeuri

Decizia din 17 martie a Curții Europene a Drepturilor Omului privind depozitul de deșeuri industriale de la Năvodari a pus pe jar nu numai autoritățile locale, ci și pe cele naționale. În urma vizitei pe care primarul Nicolae Matei a efectuat-o la Ministerul Afacerilor Externe și a noilor documente puse de edilul orașului Năvodari la dispoziția Agentului Guvernamental, autoritățile centrale au decis că în cauză se impune, pe lângă revizuirea internă cerută de administrația publică locală, și formularea unei cereri de revizuire externă, adică o revizuire făcută la CEDO.

Acest lucru reiese din răspunsul pe care Ministerul Afacerilor Externe l-a transmis către Litoral TV în urma unei solicitări, pe baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

Astfel, M.A.E. susține că:

“La data de 22 aprilie 2015, primarul oraşului Năvodari a solicitat în instanţă revizuirea hotărârii interne ce face obiectul hotărârii CEDO.

Având în vedere jurisprudenţa CEDO, pe baza acestor noi informaţii aduse la cunoştinţă de către primarul oraşului Năvodari, ce conţin elemente de evidentă noutate faţă de momentul comunicării de către CEDO a plângerii SC Ecological Center SRL, şi a demersurilor de revizuire iniţiate de autorităţile locale, Agentul Guvernamental pentru CEDO din cadrul MAE va formula o cerere de revizuire a hotărârii CEDO din 17 martie 2015 în privinţa modalităţii de soluţionare a cererii introduse de societatea sus-menţionată.

Referitor la hotărârea din 17 martie, MAE susține că ea a avut la bază actele trimise de Primăria Năvodari în 2012.

“Referitor la aspectele procedurale ale cauzei, precizăm că plângerea introdusă de SC Ecological Center SA a fost comunicată Guvernului român la data de 26 aprilie 2012, în procedură simplificată tip well established case-law (WECL), altfel spus cauze intrând în jurisprudenţa bine-stabilită a Curţii. Această procedură este una sumară, caracterul simplificat caracterizând atât modalitatea de comunicare a cauzei (furnizându-se un minim de informaţii), cât şi modul de gestionare a observaţiilor părţilor. Astfel, în asemenea cauze comunicate în procedură simplificată, Curtea nu apreciază necesară trimiterea de observații privind admisibilitatea și fondul cauzei. În eventualitatea în care Guvernul ar dori să transmită observații, Curtea solicită ca acestea să se rezume la chestiuni factuale esenţiale, care să arate dacă hotărârea judecătorească internă a fost executată şi în ce interval de timp, dacă respectiva decizie a fost modificată ori anulată sau dacă există o imposibilitate obiectivă de executare.

În acord cu jurisprudenţa CEDO, existenţa unor dificultăţi la punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti sau criticile exprimate faţă de soluţiile instanţelor nu sunt considerate justificări pentru neexecutare, o hotărâre judecătorească internă îndreptată împotriva unei autorităţi a statului trebuind să fie executată atâta vreme cât nu a fost modificată ori anulată. Astfel, practica Curţii în cauzele împotriva României arată că în 81 de cauze deja soluţionate CEDO a constatat încălcarea dreptului reclamanţilor de a obţine executarea unor hotărâri judecătoreşti interne definitive pronunţate în favoarea lor, fiind excepţionale situaţiile în care CEDO constată existenţa unei imposibilităţi obiective de executare, ţinând de dispariţia obiectului obligaţiei de executare sau de atitudinea creditorului, care refuză să coopereze pentru îndeplinirea obligaţiei.

 Ca urmare a comunicării acestei cauze, Agentul guvernamental pentru CEDO a demarat o corespondență cu autoritățile competente, pentru a identifica informaţiile relevante referitoare la executarea hotărârii judecătoreşti interne ce obliga Primarul oraşului Năvodari la emiterea unei autorizaţii de construcţie. Consultând Curtea cu privire la posibilitatea prelungirii termenului pentru depunerea eventualelor observaţii, instanţa europeană a precizat că nu are nevoie de observaţii în cauzele care fac obiectul unei jurisprudenţe bine stabilite. Este de menţionat că, din informaţiile furnizate de către autorităţi la acel moment, a reieşit că acestea iniţiaseră o serie de demersuri pentru a invalida unele acte ce fuseseră invocate în procedura finalizată prin pronunţarea hotărârii civile din 12 august 2009, dar, la acel moment, în niciuna dintre proceduri nu se pronunţase o soluţie, nici măcar nedefinitivă.

În aceste condiţii, nu se putea susţine că existau cel puţin indicii verosimile cu privire la o imposibilitate de executare a hotărârii judecătoreşti din 12 august 2009.”, se mai arată în răspunsul MAE.

În concluzie, Agentul Guvernamental din cadrul MAE va formula cererea de revizuire a hotărârii CEDO, cerere ce se va judeca având la bază și revizuirea internă pe care Orașul Năvodari, prin primarul Nicolae Matei, a solicitat-o instanțelor din România.

Menționăm că, în privința revizuirii interne, primul termen de judecată este stabilit pentru 9 iunie 2015.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *