Măsuri pentru protejarea mediului marin. Decizii privind reversările ilegale de deşeuri, provenite de la navele care ajung în porturile româneşti

Guvernul se reunește, astăzi, într-o şedinţă organizată în format hibrid.

Pe ordinea de zi se află  și o ordonanță vând ca scop crearea cadrului legal pentru protejarea mediului marin, în mod special a ecosistemului marin Marea Neagră, împotriva efectelor negative a deversărilor ilegale de deşeuri provenite de la navele care folosesc porturile româneşti, prin îmbunătăţirea procesului de predare/primire controlată în instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite de la nave, corelată cu revizuirea formalităţilor de raportare pentru monitorizarea navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturi.

Art. 1. – Scop
Prezenta ordonanţă are ca obiectiv protejarea mediului marin împotriva efectelor negative ale descărcărilor de deșeuri şi a reziduurilor mărfii în apele naţionale navigabile, provenite de la navele
care utilizează porturile româneşti, asigurându-se, în același timp, buna funcționare a traficului maritim, prin îmbunătățirea disponibilității și a utilizării instalațiilor portuare adecvate de preluare, precum și a predării deșeurilor în instalațiile respective

Art.2. – Definiţii
(1) În înţelesul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) administraţie portuară – entitate responsabilă cu elaborarea, dezvoltarea şi implementarea planului de gestionare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;
b) ambarcaţiune de agrement – orice navă de orice tip, cu o lungime a corpului de minimum 2,5 metri, indiferent de modul de propulsie, care este destinată folosirii în scopuri sportive sau de agrement și care nu este implicată în activități comerciale;
c) Autoritatea Navală Română – autoritate centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul siguranţei navigaţiei și al securității navelor cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naționale navigabile, denumită în continuare ANR;
d) capacitate suficientă de stocare – o capacitate suficientă pentru a depozita deșeurile la bord din momentul plecării până la portul de escală următor, inclusiv deșeurile care sunt susceptibile a fi generate în timpul călătoriei;
e) Convenţia MARPOL 73/78 – Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiată la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, împreună cu amendamentele la aceasta, în versiunile lor actualizate şi liniile directoare pentru implementare;
2
f) deşeuri provenite de la nave – toate deşeurile, inclusiv reziduurile de marfă, care sunt generate în timpul operațiunilor navelor sau în cursul încărcării, descărcării şi al operaţiunilor de curăţare şi care se află sub incidenţa prevederilor anexelor I, II, IV, V și VI la Convenția MARPOL 73/78, precum și deșeurile pescuite în mod pasiv;
g) deșeuri pescuite în mod pasiv – înseamnă deșeurile prinse în plase în timpul operațiunilor de pescuit;
h) escale frecvente – reprezintă vizitele efectuate de o navă în același port care au loc cel puțin o dată la două săptămâni;
i) escale regulate – curse repetate ale aceleiași nave urmând o rută constantă între porturi identificate sau o serie de curse de la și către același port fără escale intermediare;
j) GISIS – înseamnă sistemul global integrat de informații privind navele al Organizației Maritime Internaționale (OMI);
k) instalaţie portuară de preluare – orice instalaţie fixă, flotantă sau mobilă ori echipament specializat care poate servi pentru preluarea deşeurilor provenite de la nave;
l) navă – o navă maritimă de orice tip care operează în mediul marin, inclusiv navele de pescuit, ambarcațiunile de agrement, ambarcațiunile cu aripi portante, aeroglisoarele, ambarcațiunile submersibile și plutitoare;
m) navă de pescuit – orice navă echipată sau utilizată pentru scopuri comerciale pentru a prinde pește sau alte tipuri de resurse biologice marine;
n) port – un loc sau o zonă geografică amenajată și echipată pentru a permite, în principal, accesul navelor, inclusiv zona de ancoraj aflată sub jurisdicția portului;
o) reziduurile mărfii – înseamnă resturile din marfa de la bord care rămân pe punte sau în cale ori în rezervoare după încărcare și descărcare, inclusiv excedentul sau scurgerile la încărcare și descărcare, în stare umedă sau uscată ori antrenate în apa de epurare, cu excepția prafului de marfă rămas pe punte după curățare sau a prafului de pe suprafețele exterioare ale navei;
p) tarif indirect – înseamnă un cost achitat pentru furnizarea de servicii aferente instalațiilor portuare de preluare, indiferent dacă are sau nu are loc o predare efectivă de deșeuri provenite de la nave;
r) trafic programat – traficul bazat pe o listă publicată sau planificată cu orare de plecare și sosire între porturi identificate sau traversări recurente care constituie un program recunoscut;
s) tratare – înseamnă operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării.

Documentul AICI

Sursa: Guvernul României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.