Acasă > Administratie > Nicuşor Constantinescu găsit în stare de incompatibilitate de ANI

Nicuşor Constantinescu găsit în stare de incompatibilitate de ANI

Potrivit unui comunicat de presă dat publicităţii de Agenția Națională de Integritate, în urma procedurilor de evaluare, s-a constatat ,,încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Nicuşor Daniel Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța”.

Pentru o  informare completă vă prezentăm textul integral al comunicatului ANI:

,,Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, NICUȘOR CONSTANTINESCU fiind informat, la 04.01.2011 și 07.03.2013 (confirmare de primire din data de 11.03.2013), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NICUȘOR CONSTANTINESCU nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că NICUȘOR CONSTANTINESCU s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20.06.2008 – 23.03.2009, întrucât a deținut, simultan, atât funcția de Preșesedinte al Consiliului Județean Constanța, cât și calitatea de reprezentant al Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. RAJA S.A. Constanța, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Menționăm ca jurisprudență relevantă în materie, rapoarte care au avut același obiect de evaluare, Sentințele Civile din 21.11.2012 – nr. 528/CA, nr. 529/CA, 532/CA, respectiv Sentința Civilă nr. 557/CA din 03.12.2012, privind mai mulți aleși locali (în categoria cărora intră și președinții de consilii județene), emise de Curtea de Apel Constanța, prin care s-a reținut existența stării de incompatibilitate în sensul art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
NICUȘOR CONSTANTINESCU exercită, în prezent, al treilea mandat consecutiv de Președinte al Consiliului Județean Constanța (2004 – 2008, 2008 – 2012, 2012 – prezent).
De asemenea, NICUSOR CONSTANTINESCU a deținut funcția de reprezentant al Județului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 27.03.2007 – 23.03.2009. La data de 20.06.2008, acesta a fost validat în funcția de Președinte al Consiliului Județean Constanța pentru mandatul 2008 – 2012.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, „Funcţia de (…) preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu (…) funcţia de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi comerciale de interes naţional”.
„Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *