Nouă strategie de dezvoltare locală pentru Medgidia

  •  
  •  
  •  
  •  

Consiliul Local Municipal Medgidia s-a întrunit ieri după-amiază în ședința ordinară a lunii mai. Prezenți în sala de ședințe au fost 17 din cei 19 consilieri locali.

Pe ordinea de zi au fost 10 proiecte de hotărâre, dintre care primul, „Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia pentru anul 2015” a fost retras de inițiator. Proiectele au vizat mai multe puncte de interes pentru municipiu, precum bugetul local, strategia de dezvoltare sau vânzarea și închirierea unor imobile aflate în domeniul privat al Medgidiei. Toate proiectele rămase pe ordinea de zi au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobate.

Astfel, a fost aprobată strategia de dezvoltare a municipiul Medgidia pe perioada 2014 – 2020, având la bază diagnoza a situației comunității locale, corelată cu obiectivele generale stabilite la nivel european și cu cele stabilite la nivel național. Punctul numărul trei a vizat aprobarea contului de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2015.

La punctul patru s-a aprobat contul de încheiere a execuției bugetului local al municipiului și al direcțiilor din subordinea Consiliului Local, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local şi bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2014. Punctele cinci și șase au constat în aprobarea raportului de activitate, a bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul 2014 pentru SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia și aprobarea conturilor de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al societății.

La punctul numărul șapte s-a aprobat atribuirea denumirii de „strada Speranței” pentru o stradă nouă din zona de Est a Medgidiei. La punctul opt s-a aprobat completarea inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia cu două imobile teren intravilan, primul în suprafață de 111 mp, situat în strada Nufărului, iar al doilea în suprafață de 2.941 mp, situat pe strada Industriei. Punctul numărul nouă a vizat aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului teren intravilan în suprafață de 335 mp, situat în strada Văii, pentru construire locuință individuală. La ultimul punct de pe ordinea de zi, consilierii au aprobat închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 44mp, situat pe strada Podgoriilor – Piața Vest, cu destinația de activități economice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *