O nouă ședință a Consiliului Local Năvodari. Iată ce proiecte vor fi dezbătute

Mâine, 29 noiembrie, va avea loc o ședință a Consiliului Local Năvodari.

Reuniunea este programată la ora 15:00.

Pe ordinea de zi se află 13 Proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de execuţie bugetara la 30.09.2017.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

2. Proiect de hoarare cu privire la aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecata si inregistrate la Primăria Oraş Năvodari, prevăzute in anexa pentru care se asigura asistenta si reprezentare de către cabinete de avocatura.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

3. Proiect de hotarare cu privire la preluarea in domeniul pubic al oraşului Năvodari, a terenului in suprafaţa totala de 494 mp, situat in Năvodari, strada Locomotivei, lot 2/4/1/4 si lot 2/4/1/1/1/4, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea apartamentarii imobilelor SP1 si SP2 situate in Năvodari, strada Pescăruşului.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

5. Proiect de hotarare cu privire la aprobare PUZ INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CA TRUP IZOLAT PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINŢE SI DOTĂRI PARCELA A 277/74 LOT 1/1 + 1/2.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare str. Tractorului, str. Răsăritului si str. Gliei, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

7. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare

pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare str. Cantonului si tronson str. Gării”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţea de canalizare menajera str. Nuferilor, intre Pod CFR si str. Corbului”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Extindere sistem de modernizare sistem integrat de monitorizare video”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare si reamenajare spaţiu la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor, bl. B2, sc.B”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

11. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare str. Lacului si tronsoane din str. Corbului”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare str. Recoltei intre str. Sibioarei si str. Plopilor”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Consilier, Nichita Rafael

13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare alee de acces si amenajare parcare zona Sala Sporturilor”, oraş Năvodari, judeţul Constanta.

Iniţiator: Primar, Chelaru Florin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.