vineri, 18 septembrie 2020
Acasă > Legislatie > Obligatiile fiscale din luna iulie

Obligatiile fiscale din luna iulie

Conform calendarului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii au de indeplinit, pe parcursul lunii iulie, urmatoarele obligatii fiscale:

10 iulie este termenul-limita al Declaratiei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA (Formular 096). Formularul se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Pana la 15 iulie, contribuabilii trebuie sa depuna:

Situatia livrarilor de tigarete pentru luna iunie se depune de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna iunie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcool etilic si alte produse alcoolice).

Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna iunie se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

Situatia cu privire la produsele accizabile pentru luna iunie se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energeticepentru luna iunie se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna iunie se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

Declaratia privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut se depune de catre micii producatori de vinuri linistite.

Declaratia privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut se depune de catre micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum sidestinatarul din Romania prevazut la alin. (25).

Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna iunie se depun de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Obligatiile fiscale cu termen in 25 iulie

Impozitul retinut la sursa in luna iunie
se plateste de catre platitorii de urmatoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuala;
b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu genereaza o persoana juridica.

Plata anticipata de 50% din impozitul pentru venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala (prima rata)
se efectueaza de catre contribuabilii care obtin venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100) se depune  lunar de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF nr. 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. sau la alte termene de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4.

Declaratia privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent
se depune de catre asocierile fără personalitate juridica constituite intre contribuabilii prevăzuti la art. 13 lit. c) si e) din Codul fiscal.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112) se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente. De asemenea, formularul trebuie depus si de catre institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent (Formular 208), se depune de catre notarii publici.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania (Formular 224) se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Declaratia privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent (Formular 225) se depune de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Decontul de TVA (Formular 300) se depune de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.

Decontul special de TVA (Formular 301) se depune de catre persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (Formular 390 VIES) se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri TVA (conform art. 153 si 153 1 din Codul Fiscal), care au efectuat livrari intracomunitare scutite de taxa, achizitii intracomunitare de bunuri, livrari de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare, precum si prestari/achizitii intracomunitare de servicii.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (Formularul 394) se depune de catre:
a) persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA in Romania, obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Sursa:www.avocatnet.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *