Plan-cadru naţional pentru controlul hepatitelor virale în România

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţi, a lansat marți Planul-cadru naţional pentru controlul hepatitelor virale în România, pentru perioada 2019-2030.

Autoritățile anunță că acesta a fost elaborat în concordanţă cu “Strategia globală a sistemului de sănătate privind hepatitele virale”, adoptat de Adunarea Generală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 2016.

Planul-cadru naţional pentru controlul hepatitelor virale urmăreşte crearea unui cadru de intervenţie bazat pe dovezi pentru un răspuns cuprinzător şi sistematic al sectorului de sănătate la hepatitele virale, luând în considerare contextul, nevoile şi priorităţile naţionale.

Scopul Planului-cadru naţional este acela de a minimiza amploarea hepatitelor virale ca problemă de sănătate publică, prin reducerea transmiterii virusurilor hepatitice, reducerea morbidităţii şi mortalităţii prin hepatite virale şi complicaţii ale acestora şi prin asigurarea accesului echitabil la servicii cuprinzătoare de prevenire, testare, îngrijire şi tratament.

Au fost stabilite patru direcţii strategice pentru planificarea şi implementarea intervenţiilor de sănătate publică împotriva hepatitelor virale:

1. Informare şi comunicare: dezvoltarea unui sistem strategic şi solid de informare pentru a cunoaşte şi înţelege situaţia epidemiologica hepatitică virală şi a formula intervenţii ţintite. Elaborarea şi implementarea unei strategii de comunicare şi conştientizare, ca element de prevenţie primară

2. Intervenţii cu impact:

– Asigurarea accesului universal şi gratuit la servicii de calitate pentru prevenirea transmiterii hepatitelor virale

– Asigurarea accesului universal sistematic la depistarea infecţiei cu virusuri hepatitice prin implementarea unor măsuri şi campanii sistematice la nivel naţional de depistare

– Asigurarea accesului universal şi gratuit la tratamentul hepatitelor virale B şi C

– Dezvoltarea serviciilor complementare tratamentului antiviral pentru pacienţii cu complicaţii şi comorbidităţi

3. Furnizarea echitabilă a serviciilor: cele mai eficace metode pentru furnizarea serviciilor către populaţii vulnerabile din zone geografice diverse cu accent pe echitate, pentru maximizarea impactului şi a calităţii

4. Cadrul de furnizare şi bugetare a serviciilor:

– Programe de screening pentru grupurile populaţionale expuse la risc

– Instruirea furnizorilor de servicii

– Realizarea de reţele integrate de furnizori de servicii

– Dezvoltarea şi utilizarea de instrumente de contractare a serviciilor şi produselor medicale

“Implementarea Planului-cadru naţional va fi realizată în parteneriat cu principalii actori implicaţi în prevenirea, supravegherea, controlul şi managementul hepatitelor virale (parteneri guvernamentali, societăţi medicale profesionale, parteneri din societatea civilă) iar pentru îndeplinirea obiectivelor Planului-cadru naţional se vor elabora periodic planuri de acţiune şi se va dezvolta un mecanism de monitorizare şi evaluare.

Planul-cadru naţional va dispune de un mecanism de monitorizare şi evaluare, în baza căruia Comitetul de coordonare va aprecia stadiul implementării şi va putea recomanda Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătăţire a controlului acestei boli la nivel populaţional.

Sursa: Comunicat Ministerul Sănătății

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *