Acasă > Administratie > Prefectura Constanţa vrea promovare în media

Prefectura Constanţa vrea promovare în media

De curând, Instituţia Prefctului judeţul Constanţa a anunţat pe SEAP că este în căutarea unui organ de presă care este dispus să ofere ,,serviciu de promovare media”. Conform informaţiilor postate pe site-ul SEAP, obiectul contractului respectiv în constituie promovarea unu proiect prin: ,,derularea campaniei de promovare a proiectului şi a unui comportament pro-activ şi participativ în situaţii de urgenţă în rândul populaţiei; – dezvoltarea conceptului campaniei de promovare media şi a strategiei de promovare media, împreună cu Instituţia Prefectului – judeţul Constanţa; – asigurarea unei imagini unitare a proiectului şi respectarea manualului de identitate vizuală prin toate materialele scrise, audio şi video produse şi diseminate; – producţia materialelor audio-video şi a machetelor anunţurilor de presă şi diseminarea acestora; – diseminarea informaţiilor din cadrul proiectului în scopul realizării obiectivelor prevăzute în proiect”. Valoarea estimată a contractului este de 241.500 lei fără TVA, sumă ce va acoperi difuzarea de spoturi TV şi radio, precum şi materiale în presa scrisă, câşigătorul urmând a fi desemnat pe 5 august când vor fi deschise ofertele.
Concret, Instituţia Prefectului judeţul Constanţa vrea în schimbul sumei amintite anterior publicarea a minimum patru anunţuri în presă, publicarea a minimum cinci interviuri/articole în presa scrisă, realizarea unui film documentar şi difuzarea acestuia către posturile TV locale, realizarea unui spot TV şi dfuzarea lui la minimum două posturi TV locale şi un post naţional cu o bună audienţă la nivel local, realizarea unui spot radio şi difuzarea acestuia la minimum două posturi de radio locale şi un post naţional cu o bună audienţă la nivel local, realizarea şi difuzarea a cel puţin două interviuri TV, precum şi dfuzarea a minimum două interviuri radio. Contractul se va derula pe parcursul a 15 luni de la atribuire, iar contravaloarea sa va fi acoperită din cofinanţarea unui proiect care este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA).
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură sau pentru procedura de atribuire) sunt: Eugen Bola – Prefect, Radu Volcinschi – Subprefect, Selamet Iucsel – Subprefect, Pătraşcu Eli Mihaela – Manager public, Lipan Nicolae – Consilier superior, Frunză Roland – Consilier juridic superior, Vlad Jeni – Consilier superior, Onişoru Iulia – Consilier superior, Pîrcălabu Simona – Şef serviciu, Paşcanu Emilia – Referent, Bocioagă Simona – Consilier juridic superior, Suceveanu Radu – Consilier juridic superior, Găgeatu Titus – Consilier superior, Negoescu Dan – Consilier superior, Pârcălabu Ismail Filiz – Consilier afaceri europene, Moroşan Magdalena – Consilier afaceri europene şi Hagi Salim Leila –Consilier I A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *