marți, 11 august 2020
Acasă > Administratie > Primarul din Ion Corvin a rămas fără mandat

Primarul din Ion Corvin a rămas fără mandat

Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) lit. a) şi alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, republicată, a emis ordinul nr. 371/14.07.2014, privind încetarea de drept a mandatului primarului comunei Ion Corvin, Nedea Dumitru, se arată într-un comunicat de presă.

Emiterea ordinului a avut la bază adresa viceprimarului comunei Ion Corvin nr. 2276/11.07.2014 înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa cu nr. 7123/11.07.2014 prin care se aduce la cunoştinţă faptul că din data de 11 ianuarie 2014 primarul comunei Ion Corvin, Nedea Dumitru, se află în imposibilitatea exercitării funcţiei din cauza unei boli grave, certificate, care nu îi permite desfăşurarea activităţii. Adresei nr. 2276/11.07.2014 i-au fost anexate actele medicale emise pe numele domnului Nedea Dumitru, în perioada ianuarie-iunie 2014, precum şi decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 1187/01.07.2014.

Potrivit art. 69 alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Mandatul primarului încetează de drept dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. În acelaşi articol, la alin. (3) se precizează faptul că, prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.

Totodată, având în vedere şi prevederile art. 72 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit cărora în caz de vacantare a funcţiei de primar, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar, situaţie în care, consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului.

Ordinul privind constatarea încetării de drept a mandatului de Primar al comunei Ion Corvin va fi comunicat atât domnului Nedea Dumitru, cât şi Consiliului Local al comunei Ion Corvin respectiv secretarului comunei Ion Corvin.

Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. În situaţia în care primarul nu va ataca actul administrativ, după expirarea termenului de 10 zile de la comunicare, prefectul are obligaţia de a înainta Ordinul prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului primarului comunei Ion Corvin împreună cu documentaţia anexă (adresa din partea Primăriei, actele medicale ale primarului), Guvernului care va stabili data organizării alegerilor pentru funcţia de primar. În situaţia în care ordinul va fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ, propunerea prefectului către Guvern va fi înaintată după ce hotărârea judecătorească rămâne definitivă. Alegerile se organizează în termen de maxim 90 de zile de la expirarea termenelor descrise mai sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *