miercuri, 23 septembrie 2020
Acasă > Ultima ora > Primarul Iordache în dialog cu localnicii pe teme de interes

Primarul Iordache în dialog cu localnicii pe teme de interes

Ieri, la Casa de Cultură „I. N. Roman” a avut loc dezbaterea publică cu următoarele teme : ,,Regulamentul pentru funcționarea piețelor agroalimentare din Municipiul Medgidia”, ,,Plan Urbanistic de detaliu –construire hală reparaţii utilaje auto” și ,,Documentație  privind organizarea serviciului de transport în regim de taxi în Municipiul Medgidia”. La eveniment a participat şi primarul localităţii, Marian Iordache.

Primul punct îl constituie regulamentul privind funcţionarea pieţelor agroalimentare din Municipiul Medgidia, stabileşte regulile de exercitare a comerțului în zone publice, cerinţele minime de dotare necesare realizării acestei activitaţi, scopul fiind acela de a se crea un cadru de desfăşurare a activităţilor de comecializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătaţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului. Piețele agroalimentare sunt în administrarea Direcţiei de Gestionare a Domeniului Public şi Privat, iar autorizaţia de funcţionare este acordată de autoritatea publică locală. În baza HG.nr.348/18.03.2004, pieţele situate în Municipiul Medgidia sunt pieţe agroalimentare destinate comecializării legumelor, fructelor, laptelui şi produselor lactate, cărnii şi produselor din carne, oualeor, mierii şi produselor apicole, produsele conservate, pestelui, florilor, inclusiv artificiale, si a articolelor pentru acestea, precum şi a unor articole de uz gospodaresc, realizate de mica industrie sau de micii meştesugari ca şi a unor articole nealimentare de cerere curenta. Direcţia de Gestionare a Domeniului Public şi Privat,  facilitează desfășurarea activității în cadrul pieței prin: spații pentru desfacerea mărfurilor și ambalajelor, spații pentru păstrarea și închirierea cântarelor și a echipamentului de protecție, cântare de control la dispoziția cumpărătorilor, bazine compartimentate pentru spălarea legumelor și fructelor, fântâni cu jeturi de apă potabilă, birou administrativ, spații pentru păstrarea materialelor de întreținere și curățenie, locuri de parcare, punct de colectare a deșeurilor rezulatate din activitatea comercială, punct PSI, grup sanitar, precum şi închiriere cântare. Toate piețele din oras sunt racordate la rețeaua electrică, precum și la cea de apă și canalizare a orașului.
Cum poţi face taximetrie la Medgidia    
Ultimul punct pe ordinea de zi a dezbaterii publice face referire la  ,,Documentația  privind organizarea serviciului de transport în regim de taxi în Municipiul Medgidia”. Serviciul de transport în regim de taxi face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice.  Serviciile de utilitate publică din Municipiul Medgidia se atribuie în gestiune delegată pentru a fi executate de operatori economici, autorizaţi în condiţiile legii, care pot fi: persoane fizice, asociaţii familiale, persoane juridice. Serviciul de transport propune spre aprobare regulamentul ce are ca obiect stabilirea modului de organizare, reglementare, coordonare, monitorizare şi control a executării serviciilor de utilitate publică privind: transportul de persoane în regim de taxi transportul de bunuri sau mărfuri în regim de taxi. Pentru obţinerea autorizaţiei taxi un autoturism trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele: are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, conform prevederilor legale; este dotat cu aparat de taxat în stare de funcţionare, care corespunde prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, este dotat legal cu staţie radio de emisie-recepţie; este dotat cu lampă taxi în stare de funcţionare, omologată de RAR; caroseria are culoarea galbenă, în totalitate sau cel puţin stâlpii şi plafonul; are aplicat pe fiecare portieră din spate cîte un ecuson care conţine următoarele elemente:  localitatea  de autorizare; termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi; numărul de ordine al autorizaţiei taxi; numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi; are înscrise pe portierele din faţă, valorile tarifelor de distanţă(lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, este agreat de Registrul Auto Roman, etc. Autorizaţia taxi se eliberează pe o perioadă de 5 ani cu obligativitatea vizării anuale și prezentarea documentelor care au stat la baza eliberării, după plata datoriilor către Primăria Municipiului Medgidia.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *