Proiect important lansat de Ziua Internaţională a Mediului

  •  
  •  
  •  
  •  

De Ziua Internaţională a Mediului, miercuri, 5 iunie 2013, în sala de conferinţe a Hotelului ,,Maria” din Constanţa, Asociaţia Română pentru Dezvoltare Durabilă – Constanţa (ARDD – CT) a organizat conferinţa de presă aferentă lansării publice a proiectului ,,Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ariile naturale protejate aflate în custodia Direcţiei Silvice Constanţa”. Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Mediu”, Axa Prioritară 4 – ,,Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” – şi este implementat în baza contractului încheiat cu Ministerul Mediului şi Schimărilor Climatice pe o perioadă de 36 de luni în judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, de către ARDD – CT în parteneriat cu Direcţia Silvică Constanţa.

La conferinţă au fost prezenţi reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor, Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport, Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, ai unor autorităţi locale, ca şi din partea unor ONG-ri care au în domeniul de activitate protejarea mediului (,,Mare Nostrum”, ,,Oceanic Club”, ,,Eco Dobrogea”, ,,Ghid Mar Cultural” ş. a.). Între cei prezenţi s-au remarcat inclusiv elevi şi studenţi interesaţi de protejarea mediului.

În cadrul conferinţei a fost prezentat obiectivul general al beneficiarului, acesta fiind eficientizarea măsurilor de conservare a mediului natural din cele 20 situri Natura2000 vizate prin proiect, ca şi obiectivele specifice, între care eficientizarea managementului ariilor naturale protejate prin elaborarea a 7 Planuri de management integrat, precum şi a Planurilor de monitorizare pentru ariile naturale protejate; promovarea obiectivelor de management ale ariilor naturale protejate vizate prin proiect, prin construcţia a trei Puncte de Informare la Murfatlar, Cenavodă şi Băneasa; întărirea capacităţii instituţionale a custodelui ariilor naturale protejate incluse în proiect, în vederea gestionării eficiente şi monitorizării adecvate a acestora, prin sesiuni de instruire, precum şi prin dezvoltarea de aplicaţii informatice.

Managerul proiectului, inginer Mihai Neacşu, a expus liniile generale ale activităţilor care vor fi derulate, subliniind contribuţia substanţială care va fi adusă în direcţia ocrotirii speciilor şi habitatelor din ariile naturale vizate. Inginer Adrian Vintilă, şeful Ocolului Silvic Băneasa şi responsabilul ariilor protejate din cadrul Direcţiei Silvice Constanţa, a prezentat ariile naturale protejate gestionate de Direcţia Silvică, accentuând semnificaţia unor specii rare şi habitate care impun conservarea pentru păstrarea unui mediu propice dezvoltării şi susţinerii calităţii vieţii, în acord cu principiile dezvoltării durabile.

Menţionăm că valoarea totală a proiectului este de 29.928.203 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 24.296.405 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *