Acasă > Comunicate > Proiect pentru reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale

Proiect pentru reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial  “Mediu”- Axa prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 1 „Protecţia împotriva inundaţiilor”, iar derularea a inceput cu data de 16.01.2012 si se va incheia in aprilie 2014 avand o valoare de 16.131.209 lei (fără TVA), respectiv 3.783.471,51 Euro.

In acest moment activitatile proiectului sunt finalizate si se afla in procedura de emitere a  Avizului de Mediu. Prin acest proiect s-au realizat hărţile de hazard la inundaţii pe tronsoane ale cursurilor de apă principale si ale afluentilor săi.

In urma modelariilor hidraulice si hidrologice s-au generat hartile de inundabilitate si s-au delimitat suprafetele inundabile din zonele de interes cu diferite probabilitati de aparitie – 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 5% şi 10%  respectiv evenimente ce au loc la 1000, 500, 200, 100, 20, si 10 ani.

Obiectivul general al proiectului a urmarit reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone.

 Realizarea Planului pentru Protectia, Prevenirea si Diminuarea Efectelor Inundatiilor s-a bazat pe colectarea datelor spatiale si terestre din Bazinul  Hidrografic Dobrogea – Litoral. Integrarea datelor intr-un Sistem Informatic Geografic (GIS) a reprezentat o activitate principala in prezentul proiect. Astfel s-a obtinut o modalitate de eficientizare a gestionarii datelor, de obtinere de noi date si de suport pentru activitatile viitoare ale ABAD-L.

Toate datele obtinute prin derularea prezentului proiect, precum date din masuratori terestre si batimetrice (LIDAR, sonar, GPS-GNSS, ridicari topo), ortofotoplanuri, etc. au fost integrate intr-o baza de date GIS denumita Hazarde. Prin realizarea bazei de date GIS s-a obtinut o modalitate de eficientizare a gestionarii datelor, de obtinere de noi date si de suport pentru activitatile viitoare ale Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral. In acest moment proiectul a fost finalizat, iar baza de date (format electronic) rezultata in urma elaborarii proiectului a fost predata catre Administia Nationala Apele Romane, astfel ca finalizarea acestui proiect va sta la baza elaborarii Hartilor de Risc. Referitor la demersurile de informare asupra proiectului a Consiliilor Judetene Constanta si Tulcea s-au efectuat doua prezentari a PPPDEI: in Judetul Constanta (30.01.2013) cat si in Judetul Tulcea (31.01.2013), la care au participat reprezentantii Consiliilor Judetene cat si primarii localitatilor celor doua judete.

La momentul actual, s-au finalizat proceduriile de dezbatere publica ce au avut loc in data de 09 si 10 decembrie 2013 la Constanta, respectiv Tulcea pentru emiterea si obtinerea Avizului de Mediu pentru „Planul pentru Prevenirea, Protectia si Diminuarea Efectelor Inundatiilor pentru bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *