joi, 13 august 2020
Acasă > Eveniment > Reuniune a primarilor din mediul rural la Mamaia

Reuniune a primarilor din mediul rural la Mamaia

În perioada 10-15 iulie se va desfășura Adunarea generală a Asociației Comunelor din România (ACoR), în sesiune extraordinară, precum și Consiliul director al Asociației Comunelor din România în ședință ordinară pe semestrul II/2016.
Primarii din mediu rural se vor reuni la hotel Riviera din Mamaia, iar la lucrări vor participa primari ai comunelor membre ale Asociației Comunelor din România, cu precădere cei din consiliile directoare ale filialelor județene ale acesteia. Pe ordinea de zi a întrunirilor au fost incluse:
a) analiza rezultatelor alegerilor locale din 5 iunie 2016 în ceea ce privește impactul asupra organelor de conducere a filialelor județene ale A.Co.R. și implicit asupra componenței organelor de conducere și de control ale A.Co.R;
b) alegerea organelor de conducere și de control ale A.Co.R. pentru mandatul 2016- 2020;
c) aprobarea calendarului alegerilor organelor de conducere ale filialelor județene ale A.Co.R.;
d) modificarea Statutului Asociației Comunelor din România; e) modificarea Hotărârii nr. 3 din 25 ianuarie 2008 privind stabilirea cotizației anuale datorate de membrii Asociației Comunelor din România, în vederea recuperării cotizațiilor restante aferente perioadei 2012-2016;
f) analiza activității de audit public intern prin cooperare desfășurată la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România;
g) stabilirea de măsuri pentru constituirea delegațiilor A.Co.R., pentru anul 2016, la sesiunile Adunărilor generale ale organizațiilor europene și internaționale la care A.Co.R. este parte: Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa – CCRE/CEMR (Maastricht, Regatul Țărilor de Jos, 12- 13.12.2016); Organizația Mondială a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite – UCLG (Bogota, Republica Columbia, 12-15.10.2016);
h) adoptarea devizei Asociației Comunelor din România: ARMONIE, ALTRUISM, AUTORITATE ȘI ABNEGAȚIE ÎN ASOCIAȚIE; i) prezentarea Raportului de activitate a Asociației Comunelor din România în mandatul 2012-2016; j) discutarea principalelor priorități și direcții de dezvoltare ale Asociației Comunelor din România în mandatul 2016-2020;
k) opțiunile privind constituirea Comisiilor de specialitate permanente ale A.Co.R.;
l) analiza problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile administrației publice locale ale acestora, ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a capacității administrative a autorităților administrației publice locale;
m) prezentarea Proiectului e-scim privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
n) prezentarea Platformei de e-learning pentru formarea profesională a funcționarilor publici – soluție pentru eficientizarea pregătirii profesionale și pentru optimizarea costurilor;
o) diverse.
De asemenea, se are în vedere  modificarea Statutului Asociației Comunelor din România, prevăzută la alin. (2) lit. a), se referă, cu precădere, la:
a) organizarea și funcționarea filialelor județene ale Asociației Comunelor din România;
b) funcționarea și organizarea Comitetului operativ al A.Co.R.;
c) discutarea procedurilor aprobării tacite/prin corespondență/în sistem video-conferință, ca modalități alternative de adoptare a unor decizii ale Consiliului director.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *