luni, februarie 24, 2020
Acasă > Administratie > Ședință de Consiliu Local, la Constanța

Ședință de Consiliu Local, la Constanța

Consiliul Local al municipiului Constanţa se reuneşte joi, 18 decembrie, de la ora 12.00, în şedinţă ordinară. Şedinţa va avea loc în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 02.10.2014;
2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.10.2014;
3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.11.2014;
4.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

5.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa” domnului Răzvan-Ionuţ Florea;
iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul III pe anul 2014;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al RAEDPP Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 255/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa pentru anul 2014;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 116/2013 şi HCL nr. 65/2014 pentru acordarea unor facilităţi fiscale scadente R.A.D.E.T. Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 117/2013 şi HCL nr. 64/2014 pentru acordarea unor facilităţi fiscale scadente R.A.T.C. Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale SCIL Confort Urban SRL cu privire la plata obligaţiilor fiscale;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de plată încheiată între municipiul Constanţa, R.A.D.E.T. Constanţa, S.C. Electrocentrale Constanţa S.A. şi S.C. Congaz S.A.;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local, pentru anul 2015;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare elaborat şi prezentat de Consiliul de administraţie al R.A.E.D.P.P. Constanta;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului exerciţiilor financiare 2012 şi 2013 la SCIL Confort Urban SRL;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 – organigrama, şi anexei 2 – stat de  funcţii, ale Serviciului public administrare creşe din subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, aprobate prin HCL nr. 17/2014;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, aprobate prin HCL nr. 22/2014;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de strada Bărăganului, strada Theodor Burada, strada Bucureşti şi de strada Oborului, beneficiar Muşat Marioara;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de străzile Nicolae Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei şi Bucovinei, terenuri proprietate publică şi privată, beneficiar Toma Cătălin;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal delimitat de străzile Mamaia, Unirii, Făgetului, Pescăruş, iniţiator S.C. Sorla S.R.L.;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de strazile Dr. Marcovici, Frigului, şoseaua Mangaliei, b-dul 1 Mai, iniţiator S.C. Poliplast S.R.L.;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – introducere teren din extravilan în intravilan, construire hală depozitare prestări servicii şi complex agrement, iniţiator Vlăsceanu Cornel;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – parc panouri fotovoltaice, împrejmuire si conectare prin LES la punctul de conexiune Enel conform A.O. – introducerea terenului  în intravilan şi scoaterea din circuitul agricol, iniţiator S.C. Smart Group Energy S.R.L.;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal-introducere teren din extravilan în intravilan, construire hală depozitare şi hală mică producţie, iniţiator Popa Marcela;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.784/2008 modificată şi completată de HCL nr. 46/2011 privind aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 la HCL nr.141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa a imobilului situat în str. Bravilor nr. 1;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuţie Dobrogea SA asupra unor terenuri aparţinând municipiului Constanţa, în vederea amplasării unor posturi de transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCL nr.96/2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1109 mp situat în Constanţa, şoseaua Mangaliei – zona Billa, către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui lăcaş de cult;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de în suprafaţă de 500 mp, situat în municipiul Constanţa, zona Spitalul Militar – lot 6, numitului Nicolae Răşanu – Cetăţean de Onoare al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în vederea vânzării imobilului situat în bd.Tomis nr. 340, bl. C2, sc. A, ap. 31;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în municipiul Constanţa, Piaţa Pescăruş, zona Faleză Nord, lot 1, numitului Buzincu Gheorghe, conform sentinţei civile nr. 3404/18.06.2013 a Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci, situate în Cimitirul municipal Constanţa, doamnei Asiei Elena, revoluţionară, conform sentinţei civile nr. 1461/CA/2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, definitivă şi irevocabilă;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în municipiul Constanţa, Piaţa Pescăruş, zona Faleză Nord, lot 2, numitei Asiei Elena, conform sentinţei civile nr. 1461/CA/2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa, definitivă şi irevocabilă;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a imobilului – teren şi construcţie – “Cazino Constanţa”, în vederea consolidării şi restaurării acestuia;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a amplasamentului obiectivului de investiţii “Bazin de înot olimpic” şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acestuia;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a amplasamentului obiectivului de investiţii “Sală polivalentă” şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acestuia;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului  Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de “cabinet  medical” în suprafaţă de 67,27 mp,  situat în municipiul Constanţa, strada Izvor nr. 27, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de “cabinet  medical”, în suprafaţă totală de 62,96 mp, situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu nr. 47, în vederea desfăşurării activităţii medicale în sistem de “tură-contratură”, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de “cabinet  medical”, în suprafaţă totală de 62,96 mp, situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu nr.47, în vederea desfăşurării activităţii medicale în sistem de “tură-contratură”, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de “cabinet  medical”, în suprafaţă totală de 69,72 mp, situat în municipiul Constanţa, bd. I.C.Brătianu nr.47, în vederea desfăşurării activităţii medicale în sistem de “tură-contratură”, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţia de grădiniţă, situat în municipiul Constanţa, zona centrală;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de concesiune nr. 1011/13.01.1995 şi nr. 1012/13.01.1995 încheiate între municipiul Constanţa şi S.C. Cuget Liber S.A., în sensul modificării amplasamentelor, extinderii suprafeţelor concesionate şi prelungirii duratei contractuale;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin HCL nr. 244/2010 cu toate modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la HCL nr. 199/2012 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de asistenţă pentru proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat între judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, R.A.J.A. S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, aprobat prin HCL nr. 290/2010;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea şi exercitarea auditului public intern în cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi a entităţilor subordonate;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice  la Căminul pentru persoane vârstnice Constanţa, începând cu data de 01.01.2015;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, Direcţia poliţie locală;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului public de salubrizare a municipiului Constanţa;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini cuprins în anexa 1 la HCL nr. 149/2014 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanţa;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar reprezentând elemente componente ale sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa;

iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construirea drumului public str. Barbu Catargi”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construirea drumului public str. Corneliu Baba”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construirea drumului public str. Eugen Lovinescu”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construirea drumului public str. George Topârceanu”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construirea drumului public str. Corneliu Coposu”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construirea drumului public str. Henri Coandă”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construirea drumului public str. Ionel Teodoreanu”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivului de investiţii „Promenada Mamaia”;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *