sâmbătă, 19 septembrie 2020
Acasă > Administratie > Ședință la Consiliul Județean Constanța, astăzi

Ședință la Consiliul Județean Constanța, astăzi

Consiliul Județean Constanța a fost convocat, pentru astăzi, ora 13.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect nr.1       
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director la Teatrul de Stat Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.2       
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Bîlba Adrian director la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.3       
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Păuleanu Doina, director la Muzeul de Artă Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.4       
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Apostoleanu Corina Mihaela, director la Biblioteca Judeţeană „I.N.Român” Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.5       
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Doina Voivozeanu, director la Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.6       
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Cojocaru Varsami Dan, director la Direcţia Judeţeană a Distribuţiei şi Expoatarii Filmelor Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.7       
privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul de management şi durata pentru care se va încheia contractul de management de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa ,,Căluţul de mare”
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.8       
privind aprobarea rezultatului evaluării anuale pe anul 2015, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.9       
privind desemnarea unui director interimar la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.10     
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 de la Teatrul de Stat Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.11     
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.12     
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.13     
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2016 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.14     
privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2016 pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.15     


privind alocarea sumei de 10.000.000 lei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “SF. Apostol Andrei” Constanţa pentru demararea lucrărilor de construire a Centrului de Radioterapie
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.16     
privind reorganizarea prin absortie a Direcţiei Judeţene a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor Constanţa de către Centrul Cultural Judeţean Constanţa ,,Teodor T. Burada” şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, Listei de Investiţii, Organigramei, Statului de funcţii pe anul 2016 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa ,,Teodor T. Burada
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.17     
privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.18     
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.19     
privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2016 finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.20     
privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al angajaţilor din cadrul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.21     
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.22     
privind constituirea Consiliului Consultativ de pe lângă Consiliul Judeţean Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.23     
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa şi Asociaţia Civilă de Prim Ajutor şi Intervenţie la Dezastru
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.24     
privind desemnarea unui delegat care să facă parte din Comisia de analiză a contestaţiilor privind recrutarea/încorporarea,constituită la nivelul Centrului Militar Zonal Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
Proiect nr.25     


privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al Judeţului Constanţa în domeniul public al Judeţului Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.26     
privind aprobarea contribuţiei anuale aferente anului 2016 a Judeţului Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sud-Est” pentru Situaţii de Urgenţă
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.27     
privind aprobarea cotizaţiei anuale aferente anului 2016 a Judeţului Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.28     
privind aprobarea participării Judeţului Constanţa la Constituirea Asociaţiei INOMAR CLUSTER
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.29     
privind avizarea Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul judeţului Constanţa în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa”- SMIS –CSMR 48462
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.30     
privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în judeţul Constanţa în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa”- SMIS –CSMR 48462
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.31     
privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activităţilor de operare a depozitului ecologic, staţiei de sortare, staţiei TMB – Tortoman, Judeţul Constanţa”
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.32     
privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a “Contractului de delegare a serviciului de salubrizare respectiv operarea staţiilor de transfer – Hârşova şi Deleni judeţul Constanţa”
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.33     
privind acordarea unui ajutor financiar domnului Monea Romică Gabriel pentru minoră Monea Rebeca Maria
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.34     
privind acordarea unui ajutor financiar domnului Simion George
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.35     
privind acordarea unui ajutor financiar domnului Damu Daniel
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.36     
privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anastase Loredana pentru minorul Starovici Matei-Ştefan
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.37     
privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ţigănilă Ionela pentru minorul Cocoş Liviu-Andrei
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.38     
privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Tamaianu Marius
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.39     
privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Ulmanu Aurelia Angela
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.40     
privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişte, la nivelul Judeţului Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.41    
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa pe anul 2016
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.42     
privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pe anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.43     
privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, a proiectelor de infrastructură şi a programelor cu finanţare nerambursabilă pe anul 2016
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.44     
privind repartizarea pe unităţi administrativ teritorialeâ procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A., pe anul 2016 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.45     
privind rectificarea bugetului Judeţean pe anul 2016
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.46     
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret
Iniţiator: Consilier judeţean – Măndilă Gheorghe

Proiect nr.47     
privind însuşirea Studiului de oportunitate pentru închirierea obiectivului „Centru de excelenţă în turism şi servicii Tomis”
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.48     
privind însuşirea Studiului comparativ şi de evaluare tarife utilizare pentru obiectivul “Pavilion Expoziţional Constanţa”
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.49     
privind modificarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru “Pavilionul Expoziţional Constanţa”, imobil aflat în domeniul public al judeţului
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

Proiect nr.50     
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii aferente anului 2016, pentru Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Constanţa
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

Sursa: ziuaconstanta.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *