Acasă > Social > Sesiunea a doua de admitere la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

Sesiunea a doua de admitere la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al Judeţului Constanţa anunță că selecţionează candidaţi pentru admiterea pe locurile M.A.I. rămase neocupate la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, sesiunea a II-a de admitere, septembrie 2017.
Instituția precizează că sunt disponibile 13 locuri bugetate dintre cele alocate Ministerului Afacerilor Interne. Acestea se adresează atât fetelor cât și băieților.

Cei interesați pot depune cererile de înscriere până pe 25.08.2017.
Candidații pot obține informații suplimentare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al judeţului Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr.110 sau la telefon: 0241/617381, 0241/617090, interior 27007 / 27140 – Serviciul Resurse Umane.

În total, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” va organiza concurs de admitere, în perioada 08 – 11.09.2017, pentru ocuparea unui număr de 60 locuri, nediferenţiate de gen,  rămase vacante în urma susţinerii concursului de admitere – sesiunea august 2017, în diferite specialităţi militare.
Pentru locurile Ministerului Apărării Naţionale, tinerii şi tinerele cu vârsta maximă de 28 de ani, care au promovat examenul de bacalaureat şi doresc să acceadă în rândurile corpului maiştrilor militari de marină, se vor putea adresa birourilor de informare recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat.
Pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne, viitorii candidaţi se vor adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat.

Structura numărului de locuri pe specialităţi militare este următoarea:

Artilerie navală şi antiaeriană 8 locuri (6 locuri pentru M.Ap.N. şi 2 locuri pentru M.A.I.)
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 4 locuri (numai pentru M.A.I.)
Arme sub apă 6 locuri (numai pentru M.Ap.N.)
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 2 locuri (numai pentru M.A.I.)
Motoare şi maşini navale 27 locuri (numai pentru M.Ap.N.)
Motoare şi instalaţii electrice navale 13 locuri (8 locuri pentru M.Ap.N. şi 5 pentru M.A.I.)

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2017:

   DATA          ORA                                         ACTIVITATEA
08.09.2017

08.00 – 12.00

Prezentarea candidaţilor. Instruirea candidaţilor, eliberarea legitimaţiilor de concurs şi achitarea taxei de înscriere. Prezentarea comisiei de examen. Cazarea candidaţilor.
09.09.2017

10.00 – 15.00

Desfăşurarea probei psihotehnice pentru testarea răului de mare la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

15.00 – 15.30

Afişarea rezultatelor la proba psihotehnică
10.09.2017 09.00 – 12.00 Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

12.00 – 14.00

Verificarea testelor şi afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor
14.00 – 15.30 Depunerea contestaţiilor
15.30 – 17.00 Rezolvarea contestaţiilor
17.00 – 19.00 Afişarea rezultatelor finale
11.09.2017 08.00 – 12.00 Repartizarea pe specialităţi militare

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” este o instituţie militară de învăţământ postliceal, subordonată Statului Major al Forţelor Navale, care asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea personalul necesar Forţelor Navale precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, întreţinerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, asigurând totodată competenţele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj.

În urma susţinerii examenelor de competenţă profesională, absolvenţii sunt avansaţi la gradul de Maistru militar clasa a V-a și li se acordă brevet de maistru militar, respectiv certificat de competenţe profesionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *