Voluntariatul în situaţii de urgenţă

  •  
  •  
  •  
  •  

Literatura de specialitate defineşte voluntariatul ca fiind activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.

În România, activitatea voluntarilor este reglementată de Legea nr. 195/2001, cunoscută şi sub numele de „Legea voluntariatului”. Acest act normativ reglementează activitatea de voluntariat în toate domeniile cu excepţia activităţilor desfăşurate de pompierii voluntari pe timpul situaţiilor de urgenţă.

Potrivit legislaţiei actuale serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă se constituie în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale, în scopul apărării vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă. Aceste servicii se organizează în compartimente de prevenire, grupe şi echipe specializate de intervenţie, pe tipuri de riscuri.

Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în seriviciile de urgenţă sunt implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; selecţionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse; participarea ca voluntar, numai pe baza consimţământului scris, exprimat prin semnarea contractului de voluntariat; încadrarea şi promovarea voluntarului conform pregătirii şi, respectiv, rezultatelor obţinute în cadrul serviciului de urgenţă voluntar; asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le presupune activitatea în serviciul de urgenţă voluntar.

Rolul voluntariatului este acela de a promova şi facilita participarea personalului voluntar, în spiritul solidarităţii civice, la acţiunile organizate de autorităţile administraţiei publice locale în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare pentru:

  • informarea şi instruirea comunităţilor locale privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi

măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

  • verificarea modului de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
  • asigurarea intervenţiei pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

Şi pentru că toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cel puţin o abilitate, o pricepere sau un talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane, al cartierului, al oraşului în care trăim sau în folosul comunităţii în general, pentru a fi mai uniţi şi mai împliniţi, nu ezitaţi să vă înscrieţi într-un serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Vrei să te implici în viaţa comunităţii? Doreşti să dobândeşti competenţe noi? Iţi place să lucrezi în echipă? Vino alături de noi! Fii voluntar în situaţii de urgenţă!

„Vreau sa fiu voluntar!” – o Campanie naţională de informare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *